Lupa kehittää – ylihyvästä ännu bättre. Vaasan kaupungille työkalut ja toimintamallit jatkuvaan parantamiseen

Hanketiedot

Hankenumero
220209

Hakija
Vaasan kaupunki

Toteuttaja
Valmennustrio Oy

Lisätietoja
Seija Välivainio
seija.valivainio@vaasa.fi

Toteutusaika
8.8.2022 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2022
22 472 euroa

Kokonaiskustannukset
44 944 euroa

Tulokset valmistuneet
9.1.2024

Tiivistelmä

Tavoitteenamme on parantaa organisaation fasilitointi- ja vuorovaikutustaitoja johtamis- ja esihenkilötoiminnassa ja henkilöstön osallistamisessa toiminnan kehittämiseen. Uusien työkalujen avulla haluamme parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia, osaamisen jakamista ja yhteistyötä koko organisaatiossa sekä kehittää johtamis- ja esihenkilötoimintaa tukemaan osallistavampaa ja vuorovaikutteisempaa toimintakulttuuria. Asiantuntijatahoina toimii Valmennustrio, Valmennustalo Virta ja Crealife.

Hankkeen vastuuhenkilö

Seija Välivainio

Tiedote

Lupa kehittää - ylihyvästä ännu bättre Vaasan kaupungille toimintamallit jatkuvaan parantamiseen

9.1.2024

Tiivistelmä

Hankkeen uutuusarvo oli laboratoriopäivät, kokemuksellinen ja yhdessä oppiminen, fasilitaattorimalli ja taidelähtöiset menetelmät. Tavoitteena oli lisätä kokeiluja, itseohjautuvuutta, toiminnan kehittämistä ja yhteistyötä. Hankkeeseen osallistui konserniohjauksen toimiala. Kehittämismenetelmä oli kokemuksellinen ja kokeileva oppiminen. Hankkeen aikana luotiin Sisäisten kehittäjien verkosto tukemaan systemaattista toiminnan kehittämistä. Malli on jaettavissa Suomen kaikkiin työyhteisöihin.

Lähtökohdat

Kehittämisen lähtökohta oli kaupungin strategia, organisaatiomuutokset ja uusi digi- ja hybridiaika. Tavoitteena oli kokeilujen ja itseohjautuvuuden lisääminen, systemaattinen toiminnan kehittäminen ja yhteistyön lisääminen. Asiantuntijana Valmennustrio, Valmennustalo Virta ja Crealife. Kehittämismenetelmä oli kokemuksellinen ja kokeileva oppiminen ja tutkimustaustana Johtajuuskulttuuri (Mäki) ja Digitaalinen transformaatio haastaa organisaatiot ketteryyteen ja jatkuvaan oppimiseen (Vitikka).

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui konserniohjauksen toimialan henkilökunta sekä edustajat kahdesta muusta Vaasan kaupungin toimialasta sivistyksestä ja kaupunkiympäristöstä. Lisäksi mukana olivat kolme pilottiyksikköä: sivistyspalveluista Museon yleisötyön tiimi, konserniohjauksesta työllistämispalvelut sekä sihteeripalveluista toisen asteen toimintayksikkö. Kokonaisuudessa hankkeeseen osallistui 291 henkilöä. Hankkeen mahdollisti ja hankkeen koordinoi konserniohjauksen Henkilöstö-palvelualue.

Menetelmät

Hankkeessa hyödynnettiin menetelmänä laboratoriotyöskentelyä, jonka avulla luotiin Sisäiset kehittäjät verkosto Vaasan kaupungille. Hankkeen aikana sisäiset kehittäjät oppivat hyödyntämään työssään fasilitointi- ja vuorovaikutustaitoja sekä oppivat fasilitoimaan erilaisia tilaisuuksia kuten strategia-, ja kehittämistyöpajoja. Hankkeessa hyödynnettiin lisäksi tarinallisia-, ratkaisukeskeisiä-, Coaching-, positiivisen johtamisen- ja taidelähtöisiä- ,erätauko- sekä VOIMAKEHÄ®-menetelmiä.

Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena syntyi konserniohjauksen toimialalle osana johtamisjärjestelmää oleva sisäisten kehittäjien verkosto tukemaan systemaattista toiminnan kehittämistä. Tämä on lisännyt toimialan kokeilukulttuuria, itseohjautuvuutta, yhteistyötä sekä kaupungin sisällä että yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi henkilöstön rohkeus sekä osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen on lisääntynyt, joka on näkynyt parempana työmotivaationa ja työhyvinvoinnin lisääntymisenä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Sisäisten kehittäjien verkoston lisäksi hanke tuotti fasilitointityökalun strategian jalkauttamiseen, osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiselle Via vahvuuskartoituksen avulla, tarinamallin viestintään, viestintäsuunnitelman uuden toimintamallin laajentamiselle sekä perehdyttämissuunnitelman uusille sisäisille kehittäjille ja fasilitoinnin työkirjan. Uutuusarvona oli myös taidelähtöisten menetelmien käyttäminen toiminnan kehittämisessä ja kokemusten kerääminen hyödyistä.

Aineisto

Seija Välivainio. Vaasan kaupunki. Lupa kehittää – ylihyvästä ännu bättre Vaasan kaupungille työkalut ja toimintamallit jatkuvaan parantamiseen. Loppuraportti. 2023. Avaa

Johtamislupaukset Avaa

Tarinamallipohja viestintään Avaa