Lyhyiden työpoissaolojen ennaltaehkäisy LYHTY

Hanketiedot

Hankenumero
180019

Hakija
Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Marja-Liisa Hiironen
marja-liisa.hiironen@centria.fi

Toteutusaika
1.11.2018 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
23.10.2018
68 500 euroa

Kokonaiskustannukset
347 835 euroa

Tiivistelmä

LYHTY hanke luo uuden toimintamallin alueen työhyvinvoinnin palveluiden kehittämiseen ja sitä kautta edesauttaa työntekijöiden työhyvinvointia, työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskykyä sekä työurien pidentymistä. Hanke tähtää tutkimaan ja kehittämään tekoälyyn ja BigDataan pohjaavan ratkaisun, jonka avustuksella voidaan luoda uusia palveluita, jotka purevat ammatinkuva-lyhyt sairauspoissaolo syy-yhteyteen. Ratkaisun avulla mahdollistetaan palveluiden kehittämisen lisäksi ennakointi sekä luodaan pohjaa uudenlaisille yhteistyömalleille

Hankkeen tavoitteena on vähentää lyhyitä sairauspoissaoloja, ehkäistä pidempiä sairauspoissaoloja sekä mahdollistaa ennakointi ja sopeutuminen yrityksissä. Näistä toimenpiteistä arvioidaan saavutettavan 10-30% tuottavuuden kasvu, alasta riippuen. Hanke pyrkii luomaan tieteellisesti kestävän mallin, jota voidaan jatkossa hyödyntää eri ammattialoilla työhyvinvoinnin tukemiseen laaja-alaisesti sekä tekoälyjärjestelmän, joka kykenee tukemaan yrityksen HR-toimintaa tietojohtamisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja-Liisa Hiironen