Lyhyiden työpoissaolojen ennaltaehkäisy LYHTY

Hanketiedot

Hankenumero
180019

Hakija
Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Marja-Liisa Hiironen
marja-liisa.hiironen@centria.fi

Toteutusaika
1.11.2018 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
23.10.2018
68 500 euroa

Kokonaiskustannukset
347 835 euroa

Tulokset valmistuneet
7.2.2022

Tiivistelmä

LYHTY hanke luo uuden toimintamallin alueen työhyvinvoinnin palveluiden kehittämiseen ja sitä kautta edesauttaa työntekijöiden työhyvinvointia, työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskykyä sekä työurien pidentymistä. Hanke tähtää tutkimaan ja kehittämään tekoälyyn ja BigDataan pohjaavan ratkaisun, jonka avustuksella voidaan luoda uusia palveluita, jotka purevat ammatinkuva-lyhyt sairauspoissaolo syy-yhteyteen. Ratkaisun avulla mahdollistetaan palveluiden kehittämisen lisäksi ennakointi sekä luodaan pohjaa uudenlaisille yhteistyömalleille

Hankkeen tavoitteena on vähentää lyhyitä sairauspoissaoloja, ehkäistä pidempiä sairauspoissaoloja sekä mahdollistaa ennakointi ja sopeutuminen yrityksissä. Näistä toimenpiteistä arvioidaan saavutettavan 10-30% tuottavuuden kasvu, alasta riippuen. Hanke pyrkii luomaan tieteellisesti kestävän mallin, jota voidaan jatkossa hyödyntää eri ammattialoilla työhyvinvoinnin tukemiseen laaja-alaisesti sekä tekoälyjärjestelmän, joka kykenee tukemaan yrityksen HR-toimintaa tietojohtamisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja-Liisa Hiironen

Tiedote

Alakohtaiset lyhyet sairauspoissaolot

7.2.2022

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on vähentää lyhyitä sairauspoissaoloja, ehkäistä pidempiä sairauspoissaoloja sekä mahdollistaa ennakointi ja sopeutuminen yrityksissä. Hanke pyrkii luomaan tieteellisesti kestävän mallin, jota voidaan jatkossa hyödyntää eri ammattialoilla työhyvinvoinnin tukemiseen laaja-alaisesti sekä tekoälyjärjestelmän, joka kykenee tukemaan yrityksen HR-toimintaa tietojohtamisessa.

Hanke tähtää tutkimaan ja kehittämään tekoälyyn ja BigDataan pohjaavan ratkaisun, jonka avustuksella voidaan luoda uusia palveluita, jotka purevat ammatinkuva-lyhyt sairauspoissaolo syy-yhteyteen. Ratkaisun avulla mahdollistetaan palveluiden kehittämisen lisäksi ennakointi sekä luodaan pohjaa uudenlaisille yhteistyömalleille.

Lähtökohdat

Lyhyet sairauspoissaolot kuormittavat yksilöitä ja työyhteisöjä sekä aiheuttavat työnantajille mittavia taloudellisia menetyksiä. On havaittu, että lyhyet sairauspoissaolot ennustavat pitkiä sairauspoissaoloja. Kun halutaan ehkäistä pitkiä sairauspoissaoloja, tarvitaan tietoa lyhyistä sairauspoissaoloista, joita tähän mennessä on tutkittu vähän. Pitkistä sairauspoissaoloista tiedetään jo entuudestaan huomattavasti enemmän.

Aineisto

Aineisto kerättiin niin, että tutkimukseen saatiin mukaan hyvin erilaisia töitä tekeviä ihmisiä. Osa aloista oli sellaisia, että tiedot saatiin työterveyshuollosta ja osa aloista sellaisia, että tiedot saatiin työnantajan henkilöstöhallinnosta. Kaikki tiedot saatiin anonymisoituina. Tärkeimmät muuttujat olivat sairauspoissaolon syy, kesto ja ajoittuminen. Tiedot vietiin osaksi Big dataa, johon liitettiin esim. Ilmatieteen laitoksen tietoja säästä ja hiukkasista.

Menetelmät

Kvantitatiivinen pitkittäisaineisto kerättiin Kokkolan ja Pietarsaaren seuduilta vuosilta 2017 – 2020, joilta kertyi yhteensä 50 848 sairauspoissaolojaksotietoa. Hankkeessa kehitetyllä ja pilotoidulla hyvinvoinnin mobiilimittarilla kerättiin työpäivän päätteeksi mahdollisimman reaaliaikaista hyvinvointitietoa esihenkilöiden käyttöön. Aineiston analysointiin kehitettiin tekoälyjärjestelmä, jolla etsittiin pääasiassa monenlaisia jakaumia ja vastaavuuksia Big datasta.

Tulokset ja johtopäätökset

Lyhyet poissaolot kestivät yleisimmin 2 päivää, painottuivat tammikuusta maaliskuuhun ja syyskuusta marraskuuhun. Opetus- ja asiantuntijatyössä poissaolopiikki ajoittui myös toukokuulle. Yleisimmät syyt olivat hengityselinten sairaudet, tartunta- ja loistaudit, tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet. Raskaassa tehdastyössä korostuivat tuki- ja liikuntaelimiin liittyvät syyt. Mielen hyvinvointiin liittyvät syyt nousivat opetus- ja asiantuntijatyössä sekä raskaassa tehdastyössä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimustieto on apuna alakohtaisesti ja useat alat kattavasti, kun etsitään keinoja lyhyiden sairauspoissaolojen vähentämiseen ja pitkien ehkäisemiseen. Hankkeessa kehitetty lähes reaaliaikainen hyvinvointimittaus auttaa esihenkilöitä tarvittaessa nopeasti reagoimaan muuttuviin tilanteisiin. Hyvinvointiyrittäjät ovat tutkimustulosten pohjalta kehittäneet palveluitaan. Tulosten pohjalta työnantaja, henkilöstö ja työterveyshuolto voivat jatkuvasti muovata yhteistyötä hyvinvointia edistäväksi.

Aineisto

Alakohtaiset sairauspoissaolot – kohti parempaa hyvinvontia Avaa

Sote-alan sijaisten lyhyet airauspoissaolot Avaa

Hyvinvoinnin reaaliaikainen mittaminen Avaa

Tiedot lyhyistä sairauspoissaoloista johtavat uusiin hyvinvointipalveluihin Avaa

LYHTY-hanke valaisee lyhytaikaisia sairauspoissaoloja Avaa

Sote-alan sijaiset vakaana työvoimareservinä poikkeusaikoina Avaa

Alakohtaiset erot ja yhtäläisyydet lyhyitä sairauspoissaoloja tutkittaessa Avaa

LYHTY abstrakti Pohjanmaan sosiaali- ja terveystieteen päivillä 18.-19.11.2021 Avaa

Marja-Liisa Hiironen, Ville Peltola, Ville Pitkäkangas, Leena Toivanen. Alakohtaiset lyhyet sairauspoissaolot. LYHTY – Lyhyiden poissaolojen ennaltaehkäisy. Hankkeen loppuraportti.
Centria. Raportteja ja selvityksiä 2342-933X, Nro 51
ISBN 978-952-7173-61-9
ISSN 2342-933X

Avaa

Lyhyet sairauspoissaolot kasaantuvat talvikuukausille ja niihin on monta syytä – Snellmanilla työhyvinvointiin satsaaminen on jo arkipäivää. https://yle.fi/uutiset/3-12060048