Maahanmuuttajien onnistunut sopeutuminen suomalaiseen työelämään: kokemuksia, käytäntöjä ja ratkaisuja työpaikoilta

Hanketiedot

Hankenumero
240071

Hakija
Edistysmielisen tutkimuksen yhdistys ry - Föreningen för framstegsvänlig forskning rf

Toteuttaja
Edistysmielisen tutkimuksen yhdistys ry - Föreningen för framstegsvänlig forskning rf

Lisätietoja
Rolle Alho
rolle.alho@e2.fi

Toteutusaika
1.10.2024 - 30.10.2025

Työsuojelurahaston päätös
23.4.2024
80 000 euroa

Kokonaiskustannukset
115 539 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten eri työpaikkatason toimilla voidaan edesauttaa maahanmuuttajien sopeutumista työpaikoille. Ongelmista, kuten kieli-/ kulttuurieroista ja syrjinnästä, on jo olemassa paljon tutkimusta (2,4,19). Tässä tutkimuksessa pääpaino on sen sijaan niiden keinojen tunnistamisessa, joilla työpaikalle sopeutumiseen liittyviä pullonkauloja on ratkottu. Tutkimusaineisto koostuu työelämän asiantuntijoiden haastatteluista. Tulokset auttavat kehittämään Suomen työelämää.

Hankkeen vastuuhenkilö

Rolle Alho