Maatilarakentamisen työturvallisuuden kohentaminen ammattimaisuutta edistämällä

Hanketiedot

Hankenumero
112266

Hakija
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos MTT

Toteuttaja
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos MTT

Lisätietoja
Maarit Hellstedt
maarit.hellstedt@luke.fi

Toteutusaika
1.1.2013 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
10.10.2012
43 300 euroa

Kokonaiskustannukset
150 900 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on parantaa maatilojen uudis- ja korjausrakentamisen työturvallisuuden tasoa varmistamalla pätevien turvallisuuskoordinaattorien ja vastaavien työnjohtajien saanti ko. rakennustyömaille, parantamalla alalla jo toimivien rakennusammattilaisten tietämystä ja madaltamalla uusien ammattimaisten rakentajien kynnystä siirtyä tälle toimialalle tuottamalla koulutusmateriaalia, jolla kuvataan maatilaolosuhteiden erityisvaatimukset ja annetaan toimintaesimerkkejä erilaisiin ongelmatilanteisiin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat sekä rakennusalan ammattilaiset, ammattimaiset rakentajat ja työmaavalvojat, että rakennushankkeeseen ryhtyvät maatalousyrittäjät. Turvallisuuskoordinaattoreina ja vastaavina työnjohtajina toimivien henkilöiden/ryhmien tunnistamiseksi toteutetaan kysely rakennushankkeen toteuttaneille maatiloille, jolloin voidaan tuottaa räätälöityä materiaalia erilaisen taustan omaaville ryhmille. Koulutusmateriaalin kokoamiseen käytetään työpaja-toimintamallia. Työpajaan kutsutaan hankeryhmän harkinnan perusteella noin 15 maatalousrakentamisen ja työturvallisuuden asiantuntijaa. Työpajan tulosten perusteella laaditaan käytännönläheinen opas sekä ammattimaisille rakentajille että maatalousyrittäjille. Oppaan materiaalia muokataan myös koulutuskäyttöön soveltuvaksi. Tämä materiaali on julkinen ja yleisesti käytettävissä.

Hankkeesta tiedotetaan sen edistymisen mukaan. Loppuraportti valmistuu v. 2014 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maarit Hellstedt

Tiedote

Maatilojen työsuojeluopas pureutuu rakentamisen turvallisuuteen

31.12.2014

Maatiloilla rakennetaan yhä suurempia tuotantorakennuksia mutta
työturvallisuudesta huolehtiminen on usein vähäistä. Maatiloille on
nyt laadittu työsuojelun opas, joka pohjautuu tutkittuun
tietoon.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos MTT (nyk.
Luonnonvarakeskus Luke) toteutti laajan tutkimushankkeen
maatalouden rakentamisesta ja työsuojelusta. Tutkimuksessa
todettiin, että maatilojen rakennustyömaiden
työturvallisuustiedoissa on puutteita. Lisäksi maatilojen työmailla
on omia erityisongelmia kuten se, että rakennustyötä tehdään
toimivalla tilalla, jossa on eläimiä ja tuotantoa samaan aikaan,
kun rakennetaan.

Maatilarakentamisen tyypillisin tapaturman aiheuttaja on
rakennusteline tai irtotikkaat. Yleisin vahingoittumistapa on
putoaminen. Tapaturmatilastojen mukaan myös epätasainen, liukas tai
pettävä maasto aiheuttaa tapaturmia maatilojen rakennustyömailla,
samoin käsityökalut ja koneet. Maatilalla myös eläimet voivat
aiheuttaa vaaratilanteita.

Opas on käännetty viroksi, ruotsiksi ja englanniksi. Oppaat ovat
tämän sivun Materials-välilehdellä pdf-tiedostoina.

Työsuojelurahasto tuki hanketta tiedotusmäärärahalla, jonka
tavoitteena on tutkimustuloksista tiedottaminen.

Lapset ja liikenne huomioon

Oppaassa kerrotaan konkreettisesti työturvallisuuden
vastuunjaosta ja valmiuksista. Opas pureutuu muun muassa
putoamissuojausten ja telineiden puutteisiin. Kun rakennustyömaa
sijaitsee maatilan pihapiirissä, rakentajien on otettava huomioon,
että maatila toimii normaalisti myös rakennustyömaan aikana. Tästä
johtuen työmaata ei aina voida aidata täysin erilliseksi alueeksi.
Rakennusmateriaalit ja muut tarvikkeet pitää säilyttää niille
työmaasuunnitelmassa varatuilla alueilla ja myös jätteet kerätään
niille varatuille paikoille.

Työmaa-alueella on syytä huomioida maatilan liikenne, Kun
rakennustyömaa on tilan pihapiirissä siellä saattaa liikkua
maatilan lapsia, jotka eivät osaa varoa vaaroja. Maatiloilla on
koneita ja laitteita, jotka soveltuvat käytettäviksi myös
rakentamisessa tavaroiden siirtoihin ja nostoihin. Niitä ei
kuitenkaan ole tarkoitettu henkilönostoihin.

Maatiloilla rakennetaan nykyisin paljon: kaikista hallimaisista
tuotantorakennuksista maatalouden osuus on runsaat 45 prosenttia.
Työturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa maatilarakentamisen
arkea.

Työturvallisuuslain perusteella rakennuttajan on nimitettävä
työturvallisuuskoordinaattori työmaalle. Koordinaattorin olisi hyvä
olla rakennusalan ammattilainen, joka tuntee rakentamisen
käytännöt. Vastaava työnjohtaja voi toimia koordinaattorina.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Oppaat

Maatila-rakentamisen erityispiirteitä – turvallisuusohjeita työntekijöille Avaa

Särdrag i byggande på lantgårdar – säkerhetsanvisningar för anställda Avaa

What is special about farm construction? – Safety instructions for workers Avaa

Talus ehitamise eripärad – ohutusnõuanded töötajatele Avaa

Julkaisut

Hellstedt Maarit, Kivinen Tapani, Kaustell Kim, Mattila Tiina. 2014. Maatilarakentamisen työturvallisuuden kohentaminen. In: Maataloustieteen Päivät 2014, 8.-9.1.2014 Viikki, Helsinki: esitelmä- ja posteritiivistelmät Toim. Risto Kuisma, Nina Schulman, Hanna-Riitta Kymäläinen ja Laura Alakukku. Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote 31: p. 323.

Hellstedt Maarit, Mattila Tiina, Kivinen Tapani, Kaustell Kim. 2014. Rakenna turvallisesti maatilallakin. Maaseudun tiede 71 4: 15.

Hellstedt Maarit, Mattila Tiina, Kivinen Tapani, Kaustell Kim. 2014. Ways to promote occupational safety on the construction sites of the farm production buildings in Finland. Finnish Institute of Occupational Health.

Hellstedt Maarit, Mattila Tiina, Kivinen Tapani, Kaustell Kim. 2014. Ways to promote occupational safety on the construction sites of the farm production buildings in Finland. In: Nordic meeting on agricultural occupational health and safety (NMAOHS), 25-27 August 2014, Porvoo, Finland : abstracts by sessions. Finnish Institute of Occupational Health. p. 17.

Hellstedt Maarit, Kivinen Tapani, Kaustell Kim, Mattila Tiina. 2014. maatilarakentamisen työturvallisuus. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus.

Hellstedt Maarit, Kivinen Tapani, Mattila Tiina, Kaustell Kim. 2014. Ways to promote occupational safety on the construction sites of the farm production buildings in Finland. Geyseco.