Malli työturvallisuuden johtamiseen suomalaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa

Hanketiedot

Hankenumero
117237

Hakija
Sari Tappura

Toteuttaja
Sari Tappura

Lisätietoja
Sari Tappura
sari.tappura@tuni.fi

Toteutusaika
3.10.2017 - 20.10.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
700 euroa

Kokonaiskustannukset
950 euroa

Tulokset valmistuneet
20.10.2017

Tiivistelmä

Matkan tarkoituksena on osallistua WOS-konferenssiin (9th International Conference on the Prevention of Accidents at Work) Prahassa, Tsekissä 3.-6.10. 2017. WOS on kahden vuoden välein järjestettävä keskeinen turvallisuusalan konferenssi. Esittelen konferenssissa kaksi tutkimusta. Esitys 1 pohjautuu Rosa Tengvallin diplomityöhön ja sen perusteella yhdessä kirjoittamamme artikkeliin. Sen teemana on esimiesten turvallisuusjohtamiskoulutus, ja siinä esitellään kansainvälisessä yrityksessä kehitetty koulutuskonsepti (A Concept for Developing Safety Leadership Competencies of the Managers). Esitys 2 pohjautuu hankkeeseen ”Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa” (TSR-hanke 115098). Siinä esitellään malli työturvallisuuden johtamiseen ammatillisissa oppilaitoksissa (A model for managing OHS in Finnish vocational training and education provider organisations). Henkilöstön työturvallisuus ja hyvinvointi nähdään esityksessä keskeisenä osana oppilaitosturvallisuutta opiskelijoiden ja toimitilaturvallisuuden rinnalla. Mallissa työturvallisuuden johtaminen pohjautuu lähtötietoihin ja riskien arvioimiseen. Niiden perusteella johdetaan kehittämistoimenpiteitä oppilaitoksen strategisten tavoitteiden suuntaisesti. Työturvallisuustavoitteisiin päästään suunnitelmallisella ja ennakoivalla turvallisuustyöllä. Molemmista tutkimuksista on kirjoitettu konferenssiartikkelit, ja ne on julkaistu kirjassa ”Prevention of Accidents at Work” (CRC Press).

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Tappura

Tiedote

Ammattikoulujen työturvallisuus mallikkaaksi

20.10.2017

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tohtorikoulutettava Sari Tappura osallistui turvallisuustutkimuksen WOS-konferenssiin Prahassa, Tsekissä 3.–6. lokakuuta 2017. Hän esitteli kahta tutkimusta, joita taustoittavat Työsuojelurahaston rahoittamat hankkeet. Työsuojelurahasto tuki matkastipendillä Tappuran osallistumista.

Tappura esitteli luonnoksen, joka pohjaa Rosa Tengvallin TTY:ssä tekemään diplomityöhön ja siitä Tengvallin, Tappuran ja Jouni Kivistö-Rahnaston kirjoittamaan artikkeliin. Artikkelin kirjallisuuskatsauksessa kolmikko hyödynsi TTY:n Turvallisuuden johtajat -hanketta (TSR 113251).

Kirjoittajat täydentävät artikkelia ja tarjoavat sitä julkaistavaksi WOS 2017 Special issue/Policy and Practice in Health and Safety -lehdessä keväällä 2018.

Toinen Tappuran esitys perustuu Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa -hankkeeseen (TSR 115098). Prahassa Tappura esitteli hankkeessa tuotetun ammatillisten oppilaitosten työturvallisuuden johtamismallin.

Mallissa nähdään henkilöstön työturvallisuus ja hyvinvointi tärkeiksi oppilaitosten turvallisuudelle, opiskelijoiden ja toimitilojen turvallisuuden rinnalla. Mallissa työturvallisuuden johtaminen pohjautuu lähtötietoihin ja riskien arvioimiseen. Niistä johdetaan kehittämistoimia oppilaitoksen strategisten tavoitteiden suuntaisesti. Työturvallisuustavoitteisiin päästään suunnitelmallisella ja ennakoivalla turvallisuustyöllä.

Molemmat tutkimukset on julkaistu artikkeleina konferenssijulkaisussa.

TTY:n turvallisuusjohtamisen maisterikoulutus sai yhteistyömahdollisuuksia konferenssin järjestäjän eli Ostravan teknillisen yliopiston kanssa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Tappura, S., Pulkkinen, J. & Kivistö-Rahnasto, J.Tampere University of Technology. . 9th Working on Safety Conference in Prague, Czech Republic. October 3-6, 2017 Avaa