Malli verkkovälitteisestä ryhmäinterventiosta kuntien liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämisessä

12th conference of HEPA Europe, the European Network for the Promotion of Health-Enhancing Physical Activity, 11.-13.9.2023. Leuven, Belgia.

Hanketiedot

Hankenumero
230263

Hakija
Mari Punna

Toteuttaja
Mari Punna

Lisätietoja
Mari Punna
mari.punna@jamk.fi

Toteutusaika
10.9.2023 - 14.9.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 342 euroa

Tulokset valmistuneet
20.9.2023

Tiivistelmä

Kuntien liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseksi on rakennettu ja pilotoitu uudenlainen verkkovälitteinen ryhmäinterventiomalli. Mallissa on hyödynnetty aikaisempaa tutkittua tietoa sosiaalisesta tuesta, työhyvinvoinnin edistämisestä ja verkkovälitteisistä menetelmistä sekä liikunnanohjaustyötä tekevien kokemuksista omasta työhyvinvoinnistaan. Uusi malli on skaalautuva ja siten mahdollista hyödyntää myös laajemmin erilaisissa työelämän kehittämistarpeissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mari Punna

Tiedote

Verkkovälitteinen ryhmäinterventio kuntien liikunnanohjaustyötä tekeville

20.9.2023

Tiivistelmä

Health Enhancing Physical Activity -konferenssissa esiteltiin verkkovälitteinen ryhmäinterventiomalli kuntien liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Malli on implementoitu Työsuojelurahaston rahoittamassa YHDESSÄ – Verkkovälitteiseksi yhteisöksi liikunnanohjaustyötä tekevät -tutkimushankkeessa. Mallissa on hyödynnetty tutkittua tietoa sosiaalisesta tuesta, työhyvinvoinnin edistämisestä ja verkkovälitteisistä menetelmistä sekä liikunnanohjaustyötä tekevien kokemuksista omasta työhyvinvoinnistaan. Ryhmäinterventioon osallistuneiden työntekijöiden kokemuksen mukaan interventio oli hyödyllinen sekä työn tekemisen tapojen kehittämisessä että työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisäämisessä.

Tausta

Haluttiin tuoda kansainvälisen liikunta-aktiivisuutta ja sen lisäämisen keinoja tutkivan ja kehittävän yhteisön keskusteluun liikunnan ammattilaisten oman työhyvinvoinnin merkitys laadukkaassa työssä. Lisäksi haluttiin esitellä ja kuulla kommentteja implementoidusta ryhmäinterventiosta. Tarkoituksena oli myös saada kokonaiskuva aihepiirin tutkimuksista. Liikunnanohjaustyötä tekevillä on paljon vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Aineisto

Kuvaus verkkovälitteisestä ryhmäinterventiomallista sekä osallistujien kokemuksia interventiosta. Osallistujien kokemuksia on kerätty ryhmähaastatteluilla, joiden tarkempi laadullinen analyysi on parhaillaan meneillään. Tässä kongressiesityksessä esiteltiin alustavia havaintoja ko. aineistosta, joiden avulla havainnollistettiin osallistujien positiivisia kokemuksia osallistumisestaan. Tarkemmin tuloksia julkaistaan tekeillä olevissa tutkimusartikkeleissa.

Tulokset ja johtopäätökset

Verkkovälitteinen ryhmäinterventio oli osallistujien kokemuksen mukaan hyödyllinen kuntien liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tunteen lisäämisessä. Mallin kehittämistä jatketaan edelleen osallistujien ja fasilitaattorin kokemukset huomioiden. Viimeistelty malli tullaan julkaisemaan erillisessä artikkelijulkaisussa ja hankkeen loppuraportissa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Verkkovälitteistä ryhmämallia voidaan soveltaa ja hyödyntää myös suomalaisessa työelämässä laajemminkin. Tällä hetkellä ammattilaisten ja asiantuntijoiden työ on usein itsenäisesti tai yksin toimimista ja etätyö on lisääntynyt. Työssä on kuitenkin mm. ongelmanratkaisua ja uuden kehittämistä, joita olisi tarpeen voida jakaa samalla alalla olevien kollegoiden kanssa. Työyksikköjen rajat ylittäviä ryhmäinterventiomalleja tarvitaan lisää itsenäisen ja etätyön vakiintuessa osaksi asiantuntijatyötä.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa

Tiivis kuvaus hankkeesta Avaa

Konferenssiesitys Avaa