Maltillinen feminismi suomalaisissa toimituksissa 1960-luvulta nykypäivään

Hanketiedot

Hankenumero
116055

Hakija
Heidi Kurvinen

Toteuttaja
Heidi Kurvinen

Lisätietoja
Heidi Kurvinen
heidi.kurvinen@oulu.fi

Toteutusaika
28.6.2016 - 10.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
950 euroa

Kokonaiskustannukset
1 230 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2016

Tiivistelmä

Maltillinen feminismi suomalaisissa toimituksissa 1960-luvulta nykypäivään hankkeessa on kyse osallistumisesta kansainväliseen Gender, Work & Organization -konferenssiin, joka järjestetään University of Keelessä 29.6.-1.7.2016. Konferenssiesitelmässä esittelen Työsuojelurahaston vuonna 2014 rahoittaman Suomalaisten toimittajanaisten kokemukset tasa-arvosta 1960-luvulta nykypäivään -tutkimushankkeen tuloksia.

Konferenssiesitelmässä käytän analyyttisenä välineenä maltillisen feminismin käsitettä. Pohdin, mikä on sen käyttöarvo selitettäessä sukupuolesta vaikenemista suomalaisissa toimituksissa ja laajemminkin suomalaisessa työelämässä. Lisäksi pyrin löytämään uusia tapoja tarkastella työelämän sukupuolittuneisuutta ja tasa-arvon toteutumista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heidi Kurvinen

Tiedote

Maltillista feminismiä toimituksissa

10.8.2016

Oulun yliopisto tutkija Heidi Kurvinen pohtii, onko maltillisen feminismin käsitteellä käyttöarvoa selitettäessä sukupuolesta vaikenemista suomalaisissa toimituksissa ja laajemminkin suomalaisessa työelämässä.

Kurvinen piti aiheesta esityksen kansainvälisessä monitieteisessä sukupuolen ja työn tutkijoiden konferenssissa. Gender, Work and Organization järjestettiin Isossa-Britanniassa Keelen yliopistossa 29.6.–1.7.2016.

Konferenssiesitys pohjautui Kurvisen post doc -tutkimukseen Suomalaisten toimittajanaisten kokemukset tasa-arvosta 1960-luvulta nykypäivään (TSR 114043).

Kurvisen mukaan 1960-luvun lopulta esiintynyt käsitys ammattikunnan suhteellisen hyvästä tasa-arvotilanteesta verrattuna muihin maihin on peittänyt ammatin sisäistä tasa-arvokeskustelua.

Samanaikaisesti osa toimittajanaisista on kuitenkin aktiivisesti edistänyt mediasisältöjen tasa-arvoistumista sekä nostanut tasa-arvoon ja feminismiin liittyviä teemoja suomalaiseen julkiseen keskusteluun.

Kurvisen tulkinnan mukaan maltillinen feminismi toimituksissa on rakentanut siltaa näiden toimintamallien välillä.

Esitys sai hyvin vastaanoton, ja tutkija työstää palautteen pohjalta englanninkielistä artikkelia, jota hän tarjoaa ensisijaisesti Gender, Work & Organization -lehteen.

Työsuojelurahasto tuki Kurvisen konferenssiosallistumista matkastipendillä. Hän sai muiden esityksistä paljon uusia virikkeitä ja näkökulmia tutkimukseensa. Hän myös verkostoitui laajasti.

    

 

 

Toimittaja
Leena Huovila