Matalan kynnyksen psykososiaalinen tuki sosiaalialan työntekijöiden työhyvinvoinnin kasvattamiseksi

Hanketiedot

Hankenumero
220147

Hakija
Tampereen ensi- ja turvakoti ry

Toteuttaja
SIRIA Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy

Lisätietoja
Maria Länsiö
maria.lansio@tetuko.fi

Toteutusaika
15.3.2022 - 30.11.2022

Työsuojelurahaston päätös
5.4.2022
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on pilotoida uutta palvelukonseptia, jossa valitulle kohderyhmälle hakijaorganisaation työntekijöitä tarjotaan matalan kynnyksen psykososiaalista tukea työhyvinvoinnin edistämiseksi. Konseptissa rakentuu 1) vertaisryhmämentoroinnin ja pienryhmätyöskentelyn 2) yksilöllisten coaching-sessioiden sekä 3) itsenäisesti toteutettavien harjoitteiden ympärille. Hankkeen taustalla on mielenterveysliitännäisten sairauspoissaolojen voimakas kasvu hakijaorganisaatioissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maria Länsiö