Matalan kynnyksen toimintatapoja konfliktien käsittelyyn yliopisto-organisaatiossa

Hanketiedot

Hankenumero
190280

Hakija
Jenni Kantola

Toteuttaja
Jenni Kantola

Lisätietoja
Jenni Kantola
jenni.kantola@uva.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 31.7.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.9.2019
21 400 euroa

Kokonaiskustannukset
21 400 euroa

Tiivistelmä

Avoimen viestintäkulttuurin ihanteesta huolimatta, yhä useammissa organisaatioissa työntekijät kokevat organisaatioiden kärsivän puhumattomuudesta ja vaikeiden asioiden välttelemisestä ja esille ottamisesta. Työyhteisösovittelua pidetään tehokkaana välineenä konfliktienratkaisuun ja sen saama mediahuomio on kasvanut laajasti vuosittain, siitä huolimatta sitä hyödynnetään aivan liian vähän ja konfliktien ratkaisu koetaan epämukavana, vieraana ja jopa pelottavana. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia matalan kynnyksen toimintatapoja konfliktien käsittelyyn tulisi kehittää ja miten työyhteisösovittelua voisi soveltaa yliopisto-organisaatioissa? Tutkimus nojaa konstruktiiviseen perinteeseen, jossa tavoitteena on kehittää yliopisto-organisaatioon konfliktinkäsittelykäytäntöjä ja tuottaa kanavia, joissa henkilöstö saa tukea konfliktien ratkaisuun. Tutkimuksessa on mukana kaksi yliopistoa, joissa toisessa työyhteisösovittelu on ollut käytössä jo kymmenen vuotta ja toisessa konfliktien ennaltaehkäisyyn ja käsittelyyn halutaan löytää uusia menetelmiä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenni Kantola