Matkalla tahtituotantoon rakennusalalla

Hanketiedot

Hankenumero
240120

Hakija
Mittaviiva Oy

Toteuttaja
Mittaviiva Oy

Lisätietoja
Tarja Mäki
tarja.maki@mittaviiva.fi

Toteutusaika
1.8.2024 - 30.6.2026

Työsuojelurahaston päätös
23.4.2024
70 000 euroa

Kokonaiskustannukset
116 999 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen idea on tukea rakennusalan henkilöstön osaamista ja luoda oppimismalli perinteisestä tuotannosta tahtituotantoon siirtymiselle. Tahtituotannolla tarkoitetaan hankkeiden johtamismenetelmää, joka perustuu tuotannon virtaukseen [1]. Virtaus lyhentää hankkeiden läpimenoaikaa ja parantaa laatua (Porsche, BMW, Daimler, Toyota) [2] [3]. Tahtituotanto kiinnostaa alaa suuresti, sillä koehankkeet ovat antaneet hyviä tuloksia. [4] Alalta puuttuu kuitenkin malli miten tuotanto muutetaan tahtiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tarja Mäki