Me rakensimme sen laivan – ammatillisen perinteen tuottaminen ja esittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
117392

Hakija
Mikko Aho

Toteuttaja
Mikko Aho

Lisätietoja
Mikko Aho
mikko.j.aho@utu.fi

Toteutusaika
4.12.2017 - 12.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2017
640 euroa

Kokonaiskustannukset
803 euroa

Tulokset valmistuneet
12.12.2017

Tiivistelmä

Osallistun teollisen ja ammatillisen identiteetin ja perinteen tutkijoiden kokoukseen, esittelen omaa tutkimustani, tutustun alkan kansainvälisen tutkimuksen tilanteeseen sekä verkostoidun tiedeyhteisöön. Tutkimukseni on osallistavaa tutkimusta, jossa tutkittava työyhteisö ei ole ainoastaan tutkijan katseen passiivisena kohteena vaan osallistuu itse työhön, sekä tuottamalla aineistoa että tulkitsemalla sitä yhdessä tutkijan kanssa. Osallistavista tutkimusmenetelmistä, etenkin teollisuusyhteisöjen osalta, on juuri CIMUSET-verkoston piirissä vahvaa asiantuntemusta. Esitykseni ”Me rakensimme sen laivan – ammatillisen perinteen tuottaminen ja esittäminen” keskittyy raumalaisten laivanrakentajien ammatti-identiteetin keskeiseen sisältöön ja symboleihin, sekä tapoihin joilla se rakennetaan. Pääasiallinen aineistoni on laivanrakentajayhteisön itse vuosina 2009-2017 tuottama haastattelumateriaali. Laivanrakentajien ammatti-identiteetin rakennusprosessi on jatkuvasti käynnissä. Heidän identiteettinsä keskeisiä sisältöjä ovat kokemus hyvästä yhteishengestä ja yhteisöllisyydestä työpaikalla, korkea käsitys omasta ammattitaidosta ja kyvystä ratkaista vaikeatkin haasteet luovasti säilyttäen kyky toimittaa tilatut alukset aikataulussa, sekä ylpeys laadukkaista laivoista ja muista tuotteista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Aho