MEANWELL – Merkityksellisestä työstä hyvinvointia organisaatioille

Hanketiedot

Hankenumero
210129

Hakija
Jyväskylän yliopisto

Toteuttaja
Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja
Johanna Rantanen
k.johanna.rantanen@jyu.fi

Toteutusaika
1.10.2021 - 31.5.2024

Työsuojelurahaston päätös
1.6.2021
140 000 euroa

Kokonaiskustannukset
225 399 euroa

Tiivistelmä

Tässä kehittämistutkimuksessa luodaan MEANWELL-toimintamalli työn merkityksellisyyden, työntekijöiden hyvinvoinnin ja organisaatioiden toimivuuden edistämiseksi. Mallia voivat käyttää erilaiset organisaatiot ja HR- sekä työterveysammattilaiset. Hankkeessa mallia testataan erilaisissa organisaatioissa ja sen käyttöarvoa tarkastellaan laajasti fokusryhmä- ja yksilöhaastatteluilla sekä alku- ja seurantakyselyllä, joka sisältää sekä työhyvinvoinnin että tuottavuuden mittareita.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Rantanen