Menestyvän projektin vuorovaikutus – Kysy, kuuntele ja coachaa (yhteishanke 115486)

Hanketiedot

Hankenumero
115495

Hakija
Raija Heimonen

Toteuttaja
Raija Heimonen

Lisätietoja
Raija Heimonen
raija.heimonen@forerunner.fi

Toteutusaika
2.10.2015 - 15.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
19.11.2015
1 250 euroa

Kokonaiskustannukset
1 250 euroa

Tulokset valmistuneet
15.12.2015

Tiivistelmä

Kirja kertoo tarinan tämänpäivän työelämästä ja projektikaaoksesta. Samassa projektissa hääräävät pipopäinen hipsteri ja säntillisesti sisäsandaaleja käyttävä asiantuntija. Projektipäällikkö ryntäilee palaverista toiseen ehtimättä ajatella, miten johtaisi asiantuntijoita. Projektin omistaja odottaa tuloksia ja raportteja. Kuulostaako tutulta?

Asiantuntijoiden vuorovaikutuksella on huomattava merkitys projektien onnistumisessa ja henkilöriskien minimoimisessa. Tässä kirjassa esitellään business coachingin käyttöä strategisessa projektissa. Samaistumalla kirjan henkilöihin lukija voi halutessaan oppia muuttamaan ajatteluaan ja käyttäytymistään. Teos kuvaa myös yksilö- ryhmä- ja tiimicoachingin hyötyjä työyhteisössä.

Kirjan kohderyhmänä ovat esimiehet, hanke- ja projektipäälliköt sekä vastuullisissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, jotka haluavat oppia tunnistamaan oman johtamisensa kulmakiviä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kirja haastaa myös projektien omistajia pohtimaan keinoja tavoitteellisen työskentelyn varmistamiseksi.

Kirjassa ei kuvata projektin työkaluja tai projektimenetelmiä, vaan tarinallinen ote vie lukijan inhimillisen vuorovaikutuksen ytimeen ja ajattelun johtamiseen. Teos tarjoaa myös näkökulmia business coachingin teorioihin ja menetelmiin. Kirjan tarina perustuu asiantuntijoiden haastatteluihin ja kirjoittajien omiin kokemuksiin ja oppeihin coaching –prosessien aikana liike-elämän projekteissa.

E-kirja julkaistaan tammikuussa 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Raija Heimonen

Tiedote

Projektikaaoksesta maaliin

15.12.2015

Projektipalaveri sai erityistä sävyä, kun pipopäinen hipsteri Rennis antoi piikittelevästä Tarkkasesta – sisäsandaaleja käyttävästä asiantuntijasta – hieman palautetta. K.a.k.k.a. Kaikkien alojen kaikkitietävä kiistämätön asiantuntija.

Tarkkanen loukkaantui ja uhkasi lähteä projektista. Rennis ei ymmärtänyt, miksi Tarkkanen veti herneen nenään.

Projektipäällikkö Puurtinen joutui puuttumaan asiaan. Myöhemmin hänen olonsa oli kuin painiottelun jälkeen. Kykeneekö tämä porukka lainkaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön? Voiko projekti koskaan onnistua?

Raija Heimosen ja Tuula Nurmiluodon tuore e-kirja Menestyvän projektin vuorovaikutus – Kysy, kuuntele ja coachaa kuvaa business coachingin käyttöä strategisissa projekteissa, joissa määrätietoisesti halutaan saavuttaa tavoitteet, varmistaa asiantuntijoiden työhyvinvointi ja minimoida henkilöriskit.

En kai ole mustavalkoinen pahis?

Kirjan alkuosan tarina vie lukijan projektin arjen, erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja johtamisen haasteiden äärelle. Tarinan katkaisevat pohdinnan paikat, joissa lukija voi pysähtyä miettimään tilanteita, niiden merkityksiä ja ratkaisuvaihtoehtoja.

Tarina haastaa lukijan katsomaan peiliin ja näkemään omaa toimintaansa myös muiden silmin. En kai ole mustavalkoinen pahis? Samastumalla tarinan henkilöihin lukija voi halutessaan oppia muuttamaan ajatteluaan ja käyttäytymistään.

Kirjan tieto-osuus valottaa business coachingin taustateorioita ja menetelmiä. Onnistunut coaching voidaan nähdä interaktiivisena prosessina, jonka avulla johtajat ja esimiehet pyrkivät ratkaisemaan työnteon ongelmia ja tukemaan työntekijöiden taitojen ja kykyjen kehittymistä.

Coaching nähdään yksilön, ryhmän tai organisaation toimintatapana jakaa tietoa ja viisautta. Se auttaa löytämään uusia käyttäytymistapoja, asenteita ja taitoja.
   
Johtamisen kulmakiviä vuorovaikutuksen näkökulmasta

Kirjan kohderyhmänä ovat esimiehet, hanke- ja projektipäälliköt sekä vastuullisissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, jotka haluavat oppia tunnistamaan oman johtamisensa kulmakiviä vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Kirja haastaa myös projektien omistajia pohtimaan keinoja tavoitteellisen työskentelyn varmistamiseksi.

Raija Heimosella on pitkä kokemus coachingin käytöstä projektipäällikkönä. Tuula Nurmiluoto on työskennellyt liikkeenjohdon tehtävissä ja kansainvälisesti sertifioituneena business coachina eri toimialojen projekteissa.

Teos pohjautuu kirjoittajien yhteiseen työskentelyyn projekteissa, molempien pitkällä työuralla keräämiin kokemuksiin sekä opiskeluun ja tietoisen ajattelun hetkiin.

Työsuojelurahasto tuki kirjoittajien työskentelyä stipendillä.

Kirjan kustantaja on Projekti-Instituutti Oy, joka auttaa organisaatioita onnistumaan projektitoiminnassaan ja strategisten muutosten johtamisessa.

E-kirja tuli verkkokirjakauppoihin tammikuussa 2016. Virallinen julkistustilaisuus on 1. maaliskuuta 2016.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Myynti Verkkokirjakaupat

E-kirja

Raija Heimonen, Tuula Nurmiluoto. 2015. Menestyvän projektin vuorovaikutus. Kysy, kuuntele ja coachaa. 102 s. Suomen Projekti-Istituutti Oy. 2015.

ISBN 978-952-93-65357