Merkityksellinen työ asiakasarvon luomisessa kuntien palveluissa

Hanketiedot

Hankenumero
200363

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Päivikki Kuoppakangas
paivikki.kuoppakangas@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 30.12.2022

Työsuojelurahaston päätös
10.11.2020
89 000 euroa

Kokonaiskustannukset
142 250 euroa

Tiivistelmä

Julkisen sektorin palvelutuotannon ammattilaisten näkökulmia aiheesta asiakasarvonluonti merkityksellisessä työssä. Aikaisemmassa tutkimuksessa näitä ei ole yhdistetty toisiinsa. Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena laajamittaisilla haastatteluilla, Oulun, Porin ja Tampereen kaupunkiorganisaatiossa. Tutkimushankkeen pohjalta tuotetaan kohdeorganisaatioiden kanssa malli, joka sisältää a) itsearviointimateriaalin julkisen sektorin palvelutuotannon organisaatioihin ja b) räätälöidyn valmentavan koulutusintervention asiakasarvon yhteisluontiin merkityksellisessä työssä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Päivikki Kuoppakangas