Merkityksellisten työkokemusten muotoilu – Kokemustavoitelähtöinen lähestymistapa raskaan teollisuuden työkalujen suunnitteluun

Hanketiedot

Hankenumero
116488

Hakija
Yichen Lu

Toteuttaja
Yichen Lu

Lisätietoja
Yichen Lu
yichen.lu@aalto.fi

Toteutusaika
1.12.2016 - 30.3.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.11.2016
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.3.2017

Tiivistelmä

Tämä väitöstutkimus tarkastelee raskaassa B2B-teollisuudessa käytettävien työkalujen suunnittelua merkityksellisten kokemusten lähtökohdasta. Ensinnä tutkimus käsittelee kokemustavoitteiden asettamisen tarvetta ja osoittaa, että niillä voidaan kaivaa esiin suunnittelutyön syvällisiä merkityksiä ja siten laajentamaan suunnittelun kenttää. Toiseksi tutkimus selventää millaisia ovat syvälliset kokemukset työelämässä ja kuinka ihmisen kukoistukseen liittyvät merkitykselliset työkokemukset konkretisoidaan kokemustavoitteiksi. Kolmanneksi teoreettinen ja käytännön tutkimus keskittyi tuottamaan käytännönläheisiä suunnittelustrategioita yhdenlaiseen kokemustyyppiin: ylpeyden kokemukseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Yichen Lu