Mielekkään työn ja johtajuuden tulevaisuustarinat

83rd Annual Meeting of the Academy of Management, 4.-8.8.2023 Boston, Massachusetts, Yhdysvallat

Hanketiedot

Hankenumero
230238

Hakija
Elina Riivari

Toteuttaja
Elina Riivari

Lisätietoja
Elina Riivari
elina.riivari@jyu.fi

Toteutusaika
4.8.2023 - 8.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
1 700 euroa

Kokonaiskustannukset
2 450 euroa

Tulokset valmistuneet
14.8.2023

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten johtajien tulevaisuustarinoita merkityksellisestä työstä. Tutkimuskohteena on merkityksellinen työ ja työhyvinvointi tulevaisuuden johtamistyön näkökulmasta. Aineisto koostuu suomalaisten johtajien eläytymismenetelmällä tuottamista tulevaisuustarinoista (n=25), joita analysoidaan laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimus tuottaa uutta tietoa, laajentaa sekä syventää ymmärrystä merkityksellisestä työstä ja sen johtamisesta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elina Riivari

Tiedote

Mielekkään työn ja sen johtamisen tulevaisuustarinat

14.8.2023

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten johtajien tulevaisuustarinoita merkityksellisestä työstä. Aineisto koostui suomalaisten johtajien eläytymismenetelmällä tuottamista tulevaisuustarinoista (n=25), joita analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin menetelmin. Tutkimus tuottaa uutta tietoa tulevaisuuden merkityksellisen työn ja sen johtamisen konteksteista sekä niitä estävistä ja edistävistä tekijöistä.

Tausta

Academy of Management -konferenssi on johtamis- ja organisaatiotutkimuksen arvostettu kansainvälinen konferenssi. Konferenssi mahdollisti palautteen saamisen tekeillä olevasta tutkimuksesta sekä tutkimusartikkelin kehittämisen eteenpäin valmiiksi julkaisuksi. Lisäksi konferenssissa oli mahdollista ylläpitää ja kehittää uusia yhteistyöverkostoja.

Aineisto

Tutkimuksen aineisto koostui suomalaisten johtajien eläytymismenetelmällä tuottamista tulevaisuustarinoista (n=25). Tarinoista 13 oli negatiivisia ja 12 postiiviisia tulevaisuustarinoita. Aineistomkeruu toteutettiin vuonna 2022 verkkolomakkeella. Aineistoa analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin menetelmin.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksessa tunnistettiin kolme merkityksellisen työn muutoskontekstia: teknologinen muutos, asiantuntijuuden muutos sekä arvojen muutos. Tulokset osoittavat, että arvoihin liittyvä muutos luo laajemman kehyksen muille muutoskonteksteille. Merkityksellisen työn johtamisen kannalta tutkimus kannustaa pohtimaan johtajuuskäytäntöjen lisäksi strategisen muutoksen ja arvojen merkitystä johtamistyössä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuottaa suomalaiselle työelämälle arvokasta tietoa työn merkityksellisyydestä ja sen johtamisesta tulevaisuuden muuttuvassa työelämässä. Lisäksi tutkimus laajentaa sekä syventää ymmärrystä merkityksellisyyden konteksteista, toimijoista sekä merkityksellisyyden kokemukselle tärkeistä tekijöistä ja johtamiskäytännöistä.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa