Mielen hyvinvointitreenit työpaikalla (MHTT) konseptointi ja tuotteistus.

Hanketiedot

Hankenumero
115330

Hakija
Dialogia Oy

Toteuttaja
Dialogia Oy

Lisätietoja
Tony Dunderfelt
tony@dialogia.fi

Toteutusaika
15.6.2015 - 30.11.2015

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2015
29 400 euroa

Kokonaiskustannukset
39 105 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2015

Tiivistelmä

Mielen hyvinvointitreenit työpaikalla (MHTT) on psyykkisen työhyvinvoinnin kehittämiseen keskittynyt valmennusohjelma. Se sisältää sekä käytännönläheisiä mielen hyvinvointia edistäviä harjoituksia että nykyajan psykologiseen tietämykseen pohjautuvaa pohdinta-aineistoa. Konseptoinnin kautta luodaan MHTT:stä varteenotettava toimintamalli psyykkisen hyvinvoinnin ja työkyvyn edistämiseksi suomalaisessa työelämässä.

MHTT:n harjoitukset ovat yksinkertaisia ja käytännön läheisiä. Työntekijä voi suoraan soveltaa niitä työpäivän aikana. Esimerkiksi stressinhallintaa ei kehitetä erityisiillä kurssipäivillä tai pelkästään luentoja kuuntelemalla, vaan itse työpäivän aikana tehtävillä lyhyillä harjoitteilla. Valmennuksen muutkin sisällöt ovat niin selkeitä, että niitä voi ymmärtää ja soveltaa ilman suurempaa perehtyneisyyttä psykologiaan. Täten MHTT soveltuu mitä erilaisimpien organisaatioiden työhyvinvoinnin kehittämiseen.

MHTT:n konseptoinnin aikana harjoitusten sisältö standardisoidaan ja niiden tekemisen tueksi suunnitellaan digitaalinen aineisto. Tärkeätä on myös luoda malli, jonka avulla koko organisaatio motivoidaan, jotta MHTT:n menetelmistä tulee osa arkista työntekoa. Tuotteistamiseen kuuluu myös MHTT:n markkinointiviestinnän tarkentaminen ja valmennuksen liittyvien kysely- ja mittausmenetelmien kehittäminen. Myös Valmentajien valmennus-ohjelma suunnitellaan.

MHTT on valmis markkinoitavaksi vuoden 2016 alkupuolella.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tony Dunderfelt

Tiedote

Mieli Huipuksi Töissä Tsempaten

30.11.2015

Mielen hyvinvointitreenit työpaikalla (MHTT) on psyykkisen työhyvinvoinnin kehittämisen valmennusohjelma. Se sisältää sekä mielen hyvinvointia edistäviä harjoituksia että psykologista pohdinta-aineistoa. MHTT on tuotteistettu, psyykkistä työhyvinvointia kehittävä käytännönläheinen ja tieteellisesti perusteltavissa oleva kokonaisuus. Se on kehittäjiensä mukaan ainutlaatuinen Euroopassa.

MHTT:n tuotteistaminen alkoi TSR-hankkeen (114178) jälkeen, kun psykologi Tony Dunderfelt kokosi työryhmän, joka edustaa psyykkisen työhyvinvoinnin huippua Suomessa. Hän ja psykologi Ilona Rauhala ovat hioneet valmennusohjelman sisältöjä.

Tuotteistamista on ohjannut Turun kauppakorkeakoulun dosentti Elina Jaakkola. Emeritusprofessori Juhani Ilmarinen on tuonut kokemuksensa työhyvinvoinnin kehittämisestä. Markkinoinnin ja sosiaalisen median asiantuntijana on toiminut Tero Puranen.

Kaikki viisi kokoontuivat Helsingissä 28. syyskuuta 2015 kehityspäivään, jota osallistujat luonnehtivat hedelmälliseksi. Työryhmä on ollut erittäin innostunut MHTT:n kehittämisestä. Työsuojelurahasto tuki uutta hanketta tuotteistamismäärärahalla.

Puheista teoiksi

Organisaatioissa on yleisesti vain puhuttu psyykkisen työhyvinvoinnin tärkeydestä. Ehkä on myös järjestetty luentoja esimerkiksi kuuntelemisen tärkeydestä tai mindfulnessin käytöstä stressin lievittämisessä. MHTT:lla kehitystyö on määrätietoista, ja mielen hyvinvoinnille luvataan konkreettisia tuloksia.

MHTT koostuu vähintään kahdeksasta pienryhmäkokoontumisesta, joissa keskitytään kerralla esimerkiksi viiteen ongelmaan. Miten esimerkiksi pärjään hankalan työkaverin kanssa? Valmennuksen läpikäynyt kykenee omatoimisesti tekemään päänsisäisiä harjoitteitaan vaikkapa kahvitauolla.

Kohdeorganisaatio ostaa kokonaisen MHTT-valmennuksen. Valmennus toteutetaan aina yhteistyössä kunkin organisaation johtoryhmän, henkilöstöjohdon ja työntekijöiden edustajien kanssa.

Mielen hyvinvointi ja psykologinen kehittäminen on ajankohtaista, ja luultavasti MHTT saa runsaasti julkisuutta.

Markkinoille 2016, laajennus 2017
 
Valmennusohjelmaan – kuten yleensäkin tuotteistamishankkeisiin – sisältyy tuoteportfolio, joka sisältää aineistot, kuten liiketoimintasuunnitelman, myynti- ja markkinointisuunnitelman, sopimukset, prosessikuvaukset, käsikirjoitukset, demot ja aihiot.

MHTT on valmis lanseerattavaksi jo kuluvana vuonna 2016, jolloin kehittäjien tavoite on myydä ainakin kahdeksan MHTT-ryhmäprosessia. MHHT markkinoi itseään ja yleensäkin keskittää toimintaansa mahdollisimman paljon internetsivuille.
 
MHTT on aluksi mediapersoona Tony Dunderfeltin vastuulla. Jos valmennuksen suosio kasvaa, järjestetään MHTT-valmentajien valmennus 2017.

MHTT on testattu Invalidisäätiö Orton Pro:ssa, ja tulokset olivat lupaavia. Orton Pro:ssa suunnitellaan MHTT-valmennuksen jatkamista vuonna 2016, ja Liiketalousopisto Helmi suunnittelee aloittavansa MHTT:n keväällä 2016.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisen video22.4.2016 Tutkimuksesta palvelutuotteeksi – kolmeesimerkkiä. https://www.tsr.fi/tsr-kanava/kanava/-/view/44095 Avaa

Työsuojelurahaston Tiedon silta 2016, s. 39 Juttu: Psykojumppaa työpaikalla. http://tiedonsilta.fi/tyokaluja-tyopaikkojen-kehittamiseen/