Mielenterveyden hoitopolut työterveyshuollossa

Hanketiedot

Hankenumero
220268

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Pekka Varje
pekka.varje@ttl.fi

Toteutusaika
1.3.2023 - 31.8.2025

Työsuojelurahaston päätös
29.11.2022
140 000 euroa

Kokonaiskustannukset
259 294 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa tarkastellaan mielenterveyden hoitopolkuja koneoppimismenetelmiä hyödyntäen työterveyshuollon rekisteristä. Hoitopolku määritellään erilaisia palvelutapahtumia käsittäväksi prosessiksi, joka alkaa ensimmäisestä yhteydenotosta ja päättyy hoitosuhteen loppumiseen. Hankkeessa luodaan työkyvyn ennustemalli hoitopolkujen perusteella. Hankkeen tuotokset tukevat työterveyshuollon ennaltaehkäisevää toimintaa mielenterveyteen liittyvissä työkyvyn tuen prosesseissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pekka Varje