Mikä mahdollistaa nuorten asiantuntijoiden onnellisuuden työpaikalla?

Hanketiedot

Hankenumero
118012

Hakija
Ilona Suojanen

Toteuttaja
Ilona Suojanen

Lisätietoja
Ilona Suojanen
ilona.suojanen@gmail.com

Toteutusaika
12.6.2018 - 20.6.2018

Työsuojelurahaston päätös
8.2.2018
1 350 euroa

Kokonaiskustannukset
1 690 euroa

Tulokset valmistuneet
20.6.2018

Tiivistelmä

Osallistun ISQOLS-konferenssiin Hong Kongissa 14.-16.6.2018, esityksellä: What enables happiness at work for young professionals? (Mikä mahdollistaa nuorten asiantuntijoiden onnellisuuden työpaikalla?) Matkan tarkoituksena on osallistua ISQOLS-konferenssiin, joka on yksi alani merkittävimmistä ja suurimmista kansainvälisistä konferensseista. Esitykseni pohjautuu tuoreen väitöskirjani tuloksiin ja keskittyy viiteen tärkeimpään onnellisuuden mahdollistajaan työpaikalla: onnistuminen työssä, kontrollin tuntu, ympäristö, ihmiset ja työn merkityksellisyys. Esityksessäni tarjoan esimerkkitilanteita ja -kertomuksia aidoista tilanteista työpaikalla, sekä vertaan näitä löydöksiä aikaisempiin tutkimuksiin aiheista. Vaikka esitykseni keskittyy pääasiassa näihin viiteen tekijään, esittelen toki myös tutkimusmetodini, teoreettisen viitekehyksen tutkittavaan aiheeseen ja ehdotukset tulevia tutkimuksia ajatellen. Tutkimukseni tulokset korostavat onnellisuuden tarvetta ja merkityksellisyyttä työpaikalla, erityisesti tutkimuskohteena olevan Y-sukupolven keskuudessa. Tutkittavien mukaan onnellisuus parantaa suoritusta työssä ja myös kanssakäymistä työkaverien keskuudessa. Tulokseni korostavat keskustelun ja kuuntelun merkitystä onnellisuuden lisäämiseksi työyhteisöissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ilona Suojanen

Tiedote

Onnea on, kun työ sujuu hyvin

20.6.2018

Nuoret asiantuntijat ovat onnellisia työpaikalla, kun työ sujuu hyvin. Onnellisuutta lisäävät myös kontrollin tuntu omasta elämästä, elähdyttävä ja inspiroiva ympäristö, aidoiksi ja mielenkiintoisiksi koetut ihmiset ja työn merkityksellisyys.

Tutkijatohtori, onnellisuustutkija Ilona Suojanen Rotterdamin Erasmus-yliopistosta esitteli tällaisia tutkimustuloksia ISQOLS-konferenssissa Hongkongissa kesäkuussa 2018. ISQOLS (International Society for Quality-of-Life Studies) lisää ja tukee tutkimusta, joka liittyy laadukkaaseen ja onnelliseen elämään.

Suojasen esitys perustui hänen väitöskirjaansa vuodelta 2017 (TSR 117200).  Hän tutki Y-sukupolveen kuuluvien asiantuntijoiden kokemuksia ja ajatuksia onnellisuudesta työpaikalla. Aineisto koostuu onnellisten hetkien sanallisista kuvauksista ja niistä kertovista valokuvista.

Suojasen mukaan onnellisuus työn sujuessa hyvin tuntuu itsestäänselvyydeltä, mutta se unohtuu usein onnellisuuslistauksista ja -keskusteluista. Enää ei myöskään riitä se, että työpaikalla on hyvä henki, vaan työkavereiden kanssa halutaan olla ystäviä. Halutaan työskennellä aitojen ja mielenkiintoisten ihmisten kanssa.

Lisäksi Suojasen mukaan on ymmärrettävä, että ihmiset haluavat joustavuutta siihen, missä, milloin ja miten he tekevät työnsä. Kontrollin tuntu omasta elämästä on tärkeä. Etätyön merkitys korostuu. Koska työntekijät joustavat, he odottavat myös, että työnantaja joustaa.

Työsuojelurahasto tuki Suojasen konferenssiosallistumista matkastipendillä.

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila