Mikki kiinni! Keholliset ja visuaaliset vuorovaikutustaidot etätapaamisissa

Hanketiedot

Hankenumero
220310

Hakija
Raami kehittämispalvelut Oy

Toteuttaja
Raami kehittämispalvelut Oy

Lisätietoja
Elina Tapio
raami@raamioy.fi

Toteutusaika
2.1.2023 - 29.2.2024

Työsuojelurahaston päätös
11.10.2022
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
31 400 euroa

Tiivistelmä

Verkkovalmennusmenetelmä kehittää etätapaamisissa tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Valmennettavat omaksuvat taitoja ja käytänteitä viittomakielisiltä valmentajilta henkilökohtaisessa valmennuksessa. Hanke jalkauttaa marginaalissa syntyneitä ja kehittyneitä vuorovaikutustaitoja, joille työelämässä on akuutti tarve. Menetelmä vahvistaa etänä tapahtuvan vuorovaikutuksen läsnäoloa ja vähentää kuormitusta. Samalla annetaan välineitä kommunikoinnin optimointiin ja työn tuottavuuden lisäämiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elina Tapio