Mikrobilääkkeille vastustuskykyiset bakteerit eläinlääkäreillä

Hanketiedot

Hankenumero
116105

Hakija
Helsingin yliopisto

Toteuttaja
Helsingin yliopisto

Lisätietoja
Annamari Heikinheimo
annamari.heikinheimo@helsinki.fi

Toteutusaika
1.4.2016 - 31.3.2018

Työsuojelurahaston päätös
8.4.2016
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
48 000 euroa

Tulokset valmistuneet
23.6.2021

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on selvittää eläinlääkärien työperäistä altistumista ihmisten ja eläinten välillä siirtyville, mikrobilääkkeille vastustuskykyisille eli resistenteille zoonoosibakteereille. Kyseisiä bakteereita esiintyy niin eläimillä kuin eläintuotannossa, ja eläinten parissa työskentelevät henkilöt voivat saada tartunnan. Ihmisiin siirtyessään bakteerit voivat aiheuttaa kantajalleen vakavia ja vaikeahoitoisia infektioita. Tartunta voi aiheuttaa henkilölle myös työsyrjintää, joka voi osaltaan heikentää henkilön työkykyä. Lisäksi ne voivat aiheuttaa tarpeen erityisiin työjärjestelyihin tai jopa työstä poistamiseen.

Resistenttejä bakteereita kantavat, eläinten parissa työskentelevät henkilöt voivat myös kuljettaa bakteeria mukanaan edelleen eläimiin tai muihin ihmisiin. Sairaalahoitoon joutuessaan kyseinen henkilö voi tuoda laitokseen bakteerin joka voi levitä edelleen terveydenhuollossa sairaalabakteerina.

Tutkimuksessa selvitetään kuinka suuri osa Suomessa toimivista eläinlääkäreistä kantaa tutkimushetkellä mikrobilääkkeille resistenttejä zoonoosibakteereita. Mikrobiologisten näytteiden lisäksi tutkimusaineistoon kuuluu kyselytutkimus, jossa selvitetään näytteenantajan työhön ja elämäntapoihin liittyviä tekijöitä. Tuloksia verrataan seitsemän vuoden takaiseen eläinlääkärien zoonoosikartoitukseen. Hankkeessa saatava tieto auttaa arvioimaan eläinten ja ihmisten välisten resistenttien bakteerien tartuntareittejä ja rakentamaan toimia tartuntojen torjumiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annamari Heikinheimo

Aineisto

Marie Verkola (toim.), Asko Järvinen, Paula Kinnunen, Kristian Lindqvist, Annamari Heikinheimo. 2018. Mikrobilääkkeille vastustuskykyiset bakteerit eläinlääkäreillä: loppuraportti. Eläinlääketieteellinen tiedekunnan osastotElintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto. ISBN 978-951-51-4201-6 (nid.) ISBN 978-951-51-4202-3 (PDF) Avaa