Mikroyritykset työkyvyn johtamista kehittämässä: tutkimus työkykyjohtamisen käytännöistä

Hanketiedot

Hankenumero
180077

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Mervi Ruokolainen
mervi.ruokolainen@ttl.fi

Toteutusaika
15.1.2019 - 31.5.2022

Työsuojelurahaston päätös
13.11.2018
180 000 euroa

Kokonaiskustannukset
377 317 euroa

Tiivistelmä

Hanke tuottaa tutkimustietoa työkyvyn johtamisen käytännöistä alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä (mikroyritykset) ja täydentää sitä koskevaa katvealuetta. Hankkeessa kehitetään työkykyjohtamisen käytäntöjä yhdessä mikroyritysten kanssa ja arvioidaan niiden vaikutuksia työhyvinvointiin ja yritystoiminnan tuloksellisuuteen.

Hanke vastaa mikroyritysten työturvallisuuden, -terveyden ja työkyvyn ylläpitämisen ja kehittämisen haasteisiin. Niiden taustalla ovat yritysten niukat osaamis-, aika- ja taloudelliset resurssit. Mikroyritykset ovat suurempia yrityksiä useammin työterveyshuoltopalvelujen ulkopuolella. Lisäksi niillä on vähäisemmät mahdollisuudet hyödyntää asiantuntijoita työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja yritystoiminnan kehittämisessä. Mikroyritysten taloudellinen merkitys työllistäjinä ja lähipalvelujen tuottajina on suuri. Niiden toimintaedellytysten turvaamisessa tarvitaan henkilöstön työkyvystä huolehtimista.
Hankkeeseen osallistuu 66 kaupan, teollisuuden sekä majoitus- ja ravitsemispalvelujen mikroyritystä. Niistä puolet osallistuu työkykyjohtamisen yhteiskehittämiseen ja loput ovat verrokkeja. Kehittämisen vaikutuksia tutkitaan ennen-jälkeen -tutkimusasetelmassa.

Hankkeen tuottama tieto on pienten yritysten toimintaa, työhyvinvointia ja kasvua tukevien toimijoiden hyödynnettävissä. Yhteiskehittämisen tuloksena syntyviä hyviä työkykyjohtamisen käytäntöjä ja välineitä voivat kaikki mikroyritykset käyttää toimintansa kehittämisessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Ruokolainen