Miksi tulla toimistolle? Itseohjautuvan hybridityön mahdollisuuksia ja haasteita

Hanketiedot

Hankenumero
220254

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Tuomo Alasoini
tuomo.alasoini@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2023 - 31.10.2024

Työsuojelurahaston päätös
29.11.2022
135 000 euroa

Kokonaiskustannukset
194 910 euroa

Tiivistelmä

Tutkimus tuo uutta tietoa työorganisaatioille ja tieteelliseen keskusteluun itseohjautuvan lähi- ja etätyötä yhdistävän hybridityön hyvistä käytännöistä, mahdollisuuksista, riskeistä ja keinoista torjua niitä. Näin tuetaan työorganisaatioiden osaamista itseohjautuvuuden johtamisesta hybridityössä ja tähän liittyvässä toimitilojen suunnittelussa. Tutkimuksellisesti lisätään ymmärrystä etä- ja hybridityöstä keinona kehittää työntekijöiden digitoimijuutta ja organisatorista resilienssiä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuomo Alasoini