Millainen on sinun unelmatyöpaikkasi? -kampanjan videot, radiojutut ja artikkelit

Hanketiedot

Hankenumero
111104

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Johanna Tjäder
johanna.tjader@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2011 - 1.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
20.4.2011
20 295 euroa

Kokonaiskustannukset
72 715 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2011

Tiivistelmä

Työterveyslaitoksen Millainen on sinun unelmatyöpaikkasi? -kampanjan päätavoitteena on vaikuttaa työurien pitenemiseen ja terveiden työvuosien lisääntymiseen.

Monipuolisen viestinnän avulla levitetään ja kansantajuistetaan tutkimustietoa sekä konkretisoidaan työhyvinvoinnin yhteiskunnallisia ja työpaikkatasoisia vaikutuksia.

Aihe konkretisoidaan esimerkein, jotka liittyvät työpaikkojen jokapäiväiseen toimintaan. Esimerkit tuodaan esiin positiivisina ja mahdollisina esittelemällä ongelmien sijaan ratkaisuja ja toimintatapoja työn arkeen.

Työpaikkojen toimijoita aktivoidaan miettimään millaisista asioista unelmien työpaikka koostuu ja mitä itse kukin voi asian hyväksi tehdä.

Osana kampanjaa tuotetaan Työsuojelurahaston tuella kolme videota, radiojuttua ja artikkelia. Materiaalit tuotetaan vuoden 2011 aikana. Videot jaetaan sosiaalisen median kanavissa ja hyödynnetään sisältöinä Työterveyslaitoksen verkkoviestinnässä. Radiojutut välitetään radiokanavien käyttöön ja artikkelit aineistoiksi painettuun mediaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Tjäder

Tiedote

Unelmatyöpaikkaa koskevat toiveet kiinnostivat mediaa

1.12.2011

Valmiit materiaalit ja niiden tehokas levittäminen median ja
työpaikkojen käyttöön osoittautui hyväksi tavaksi saada tärkeitä
asioita esille. Työterveyslaitoksen kampanjassa
Millainen on sinun unelmatyöpaikkasi? kansantajuistettiin
tutkimustietoa sekä konkretisoitiin työhyvinvoinnin
yhteiskunnallisia ja työpaikkatasoisia vaikutuksia. Tavoitteena oli
vaikuttaa työurien pitenemiseen ja terveiden työvuosien
lisääntymiseen. Aiheet kiinnostivat ja levisivät hyvin
mediassa.

Työsuojelurahaston tuella tuotettiin kolmea videota, radiojuttua
ja artikkelia. Videoiden aiheiksi valikoituivat kesätyöntekijät,
yhdessä ideointi työpaikoilla sekä eri-ikäisten johtaminen ja
yhteistyö työpaikoilla. Aiheita konkretisoitiin esimerkeillä, jotka
liittyivät työpaikkojen jokapäiväiseen toimintaan.

Videot rikastivat kerrontaa

Työterveyslaitos tuotti ja levitti video-, radio- ja
artikkelimateriaalit eri medioiden käyttöön yhteistyössä
viestintätoimiston kanssa vuoden 2011 aikana.

Ammattitaidolla tehdyt ja innostavat videot rikastivat
kerrontatapaa. Videot jaettiin verkkomedioille sekä julkaistiin
sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebook, Twitter ja Youtube.
Radiojutut välitettiin radiokanaville ja artikkelit aineistoiksi
painettuun mediaan.

Kesätyöntekijöitä käsittelevää radiojuttua soitettiin yhdeksällä
eri radiokanavalla. Video julkaistiin seuraavissa medioissa:
ttl.fi, Umami.fi, Bulevardi.fi, stadi.tv, Knetti.tv, MSN.fi,
Metropoli.net, Yrittäjä -lehti, Youtube ja Facebook.

Yhdessä ideointiin kannustava video julkaistiin kuudessa eri
verkkomediassa, muun muassa Helsingin Sanomien verkkosivuilla
(HS.fi) ja MSN.fi-portaalissa. Radiojuttua soitettiin seitsemällä
eri radiokanavalla. Aiheesta kirjoitettiin muun muassa Talouselämän
ja Tekniikka ja talous -lehtien verkkosivuilla sekä
Työpiste-verkkolehdessä.

Eri-ikäisten johtamista ja yhteistyötä työpaikoilla käsittelevä
materiaali julkaistiin joulukuun alussa.

Ihmisiä aktivoitiin verkossa

Kampanja tehtiin näkyväksi Työterveyslaitoksen julkaisemissa Työ
Terveys Turvallisuus -lehdessä ja Työpiste-verkkolehdessä.
Kampanjasta tiedotettiin Työterveyslaitoksen messu- ja
näyttelyosastoilla, koulutuksissa, uutiskirjeissä ja muussa
viestinnässä.

Kampanjalle perustettiin omat verkkosivut, joilla aktivoitiin
ihmisiä miettimään, millaisista elementeistä oma unelmien työpaikka
koostuu ja mitä itse voi tehdä asian hyväksi. Kampanjalle
perustettiin myös oma sivu Facebookiin.

Kampanjan aikana toteutettiin erilaisia viestintämateriaaleja ja
-tempauksia sekä kilpailuja, kuten
Työn imu -polku -valmennus -kilpailu ja
Tällainen on minun unelmatyöpaikkani -kirjoitus- ja
valokuvakilpailu.

Esimerkkejä viestintämateriaaleista ja -tempauksista olivat
valmennuksen voittaneen työyhteisön
Insinööritoimisto imussa -blogi sekä
Ideointitalkoot suomalaisilla työpaikoilla. Lisäksi
Työterveyslaitoksen asiantuntijat bloggasivat
Unelmahautomo-blogissa.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

Millainen on sinun unelmatyöpaikkasi? -kampanjan verkkosivut http://www.ttl.fi/unelmatyopaikka

Facebook-sivut www.facebook.com/unelmatyopaikka. http://www.facebook.com/unelmatyopaikka

Kesätyö on kahden kauppa – vinkit työntekijälle ja työnantajalle Artikkeli, radiojuttu ja video. http://www.ttl.fi/fi/uutiset/Sivut/kesatyo_on_kahden_kauppa_vinkit_tyontekijalle_ja_tyonantajalle.aspx

Ideat kuplimaan ideointitalkoissa Artikkeli, radiojuttu ja video. http://www.ttl.fi/fi/uutiset/Sivut/Ideatkuplimaanideointitalkoissa.aspx

http://unelmahautomo.blogspot.com

http://tyonimu.blogspot.com