Mindfulness and Compassion: The Art and Science of Contemplative Practice 3.-7.6.2015

Hanketiedot

Hankenumero
115264

Hakija
Ilmari Kortelainen

Toteuttaja
Ilmari Kortelainen

Lisätietoja
Ilmari Kortelainen
Ilmari.Kortelainen@staff.uta.fi

Toteutusaika
28.5.2015 - 15.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 700 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2015

Tiivistelmä

Matkustin San Franciscon konferenssiin ’Mindfulness and Compassion: The Art and Science of Contemplative Practice’, joka järjestettiin San Francisco State Universityssä 3.-7.6.2015. Pidin kokouksessa esitelmän ’Becoming Fully Present in Your Body: Analyzing Professional Performativity and Mindfulness as Affective Investment in Post-Industrial Work’ artikkelin pohjalta, jota olen työstänyt yhdessä yliopistotutkija Jaana Parviaisen kanssa.

Esitelmä ja konferenssi auttoivat minua lujittamaan toivomiani uusia tutkimuskontakteja, esimerkiksi työelämäntutkimuksen näkökulmasta vastaavaa tutkimusta tekeviin tutkija Massimo Tomassiniin Rooman yliopistosta ja tutkija Francis Mckayhin Chicagon yliopistosta. Tutkijayhteistyöni Cradiffin yliopiston lehtorin Steven Stanleyn kanssa kehittyi syvemmäksi. Tutustuin professoriin Ronald Purseriin, joka oli kyseisen kokouksen pääjärjestäjä. Kutsuin puhujia kokoukseen, jonka järjestän 2017 Suomessa.

Tutkimusteemani uutuusarvo sai yhä enemmän perusteita, koska mindfulness-tutkimuksen ja työelämän suhde sekä valmennusmenetelmien tuotteistaminen ovat huomattava ilmiö Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Britanniassa. Esimerkiksi Tricycle niminen lehti totesi kyseisen konferenssin olleen mahdollisesti aihealueen tutkimuksen merkkipaaluja (”may have marked a milestone in this conversation”), koska kokous yhdisti yhteiskuntatieteellistä ja psykologista mindfulness-tutkimusta toisiinsa uudella tavalla.

http://www.tricycle.com/blog/talking-about-mindfulness.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ilmari Kortelainen

Tiedote

Mindfullnessista työhyvinvointia

15.8.2015

Tutkija Ilmari Kortelainen puhui 3.–7. kesäkuuta 2015 San Franciscossa monitieteisessä konferenssissa siitä, miten mindfulness tuotteistaa työntekijän persoonaa ja kehollisuutta. Hänen esityksensä otsikko oli Mindfullness at work. Kortelainen hyödyntää yhteiskuntatieteellistä tutkimusta aiheen tuotteistamisen kuvaamisessa.

San Francisco State University konferenssi ’Mindfulness and Compassion: The Art and Science of Contemplative Practice’ monitieteinen kokous toi ensikertaa yhteen laajemmin yhteiskuntatieteiden sosiologista, filosofista ja sosiaalipsykologista sekä mindfulness-perustaisten menetelmien (tai ’interventioiden’) psykologista sekä neurotieteellistä tutkimusta.

Kortelainen päättelee alustavasti, että mindfulness-perustaiset menetelmät ammatilliseen valmennukseen sekä niitä esittelevät kuva- ja tekstiaineisto sisältävät ristiriitaisia tavoitteita. Esimerkiksi valmennusten sanotaan pyrkivän sekä tavoitteettomaan olemisen tilaan että vahvoihin tulostavoitteisiin.

Valmennusmenetelmien ristiriitaisuudet mahdollistavat tehokkaan työelämän hallinnan ja työntekijöiden kehollisen kontrollin.

Kortelainen ja hänen kokouksessa tapaamansa kollegat selvittelivät vaihtoehtomalleja, kuten pienryhmiä ja vuorovaikutteista meditaatiota, joilla työntekijöiden hyvinvointia voisi parantaa.

Työsuojelurahasto oli myöntänyt Kortalaiselle konferenssiin matkastipendin. Hän oli ainoa suomalaispuhuja.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Verkkosivujen osoite: http://www.cmc-ia.org/mcc2015/about/

Kokouksesta on tietoa verkossa, esimerkiksi oheisen lehden artikkelissa: http://www.tricycle.com/blog/talking-about-mindfulness