Mindfulness ja muuttuvat työn rajat vaativassa asiantuntijatyössä. Soveltava seurantatutkimus.

Hanketiedot

Hankenumero
116011

Hakija
Mira Karjalainen

Toteuttaja
Mira Karjalainen

Lisätietoja
Mira Karjalainen
mira.karjalainen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.4.2016 - 31.8.2018

Työsuojelurahaston päätös
18.2.2016
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2018

Tiivistelmä

Mindfulnessia eli tietoisuustaitoja vaativassa tietotyössä tarkastelevaan soveltavaan seurantatutkimukseen. Tutkimuksen tavoite on tuottaa ajankohtaista tutkittua tietoa mindfulness -käytännöistä suomalaisissa yrityksissä. Tutkimus tulee tuottamaan uutta sovellettavaa tietoa ja tuloksia liittyen työn hämärtyviin rajoihin, eri-ikäisten työntekijöiden tietoisuustaitojen tarpeisiin ja käyttämiin mindfulness -menetelmiin, yritysten mindfulness -käytäntöihin, sekä niiden vaikutuksiin.

Tutkimuksessa kysytään: (a) miten eri-ikäiset ja eri asemissa toimivat vaativan tietotyön asiantuntija kokevat tarvetta hallita työn rajoja muuttuvassa työelämässä; (b) miten ja miksi he käyttävät mindfulnessia; (c) miten työorganisaatio suhtautuu mindfulnessiin ja miten näitä menetelmiä markkinoidaan työntekijöille; ja (d) mitä hyötyjä ja seurauksia organisaation tarjoamista mindfulness -harjoitteista ja ohjelmasta on. Tavoitteena on pohtia yhdessä osallistuvan yrityksen ja tutkimukseen osallistuvien työntekijöiden kanssa, miten mindfulnessia voisi toteuttaa paremmin organisaatiossa ja mihin suuntaan käytäntöjä tulisi kehittää.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mira Karjalainen

Aineisto

Työelämän mindfulnessista voi tulla suorittamista. https://tiedonsilta.fi/tyoelaman-mindfulnessista-voi-tulla-suorittamista/

. Tiedon silta 2018.