Mind@Work Project -työhyvinvointikampanjan vastaanottotutkimus

Hanketiedot

Hankenumero
220129

Hakija
Artlab Productions Oy

Toteuttaja
Artlab Productions Oy

Lisätietoja
Anttoni Palm
anttoni@artlab.fi

Toteutusaika
1.8.2022 - 15.10.2023

Työsuojelurahaston päätös
22.3.2022
36 000 euroa

Kokonaiskustannukset
59 095 euroa

Tulokset valmistuneet
29.11.2023

Tiivistelmä

Työhyvinvoinnin tueksi tuotetaan jatkuvasti paljon materiaalia, mutta mikä on niiden todellinen vaikutus? Tutkimme työssä jaksamista käsittelevien audiodokumenttien vastaanottoa osana nuorten aikuisten työhyvinvointihaastekampanjaa ja hyvinvointia tukevan toiminnan esteitä nuorilla esihenkilöillä ja heidän tiimeillänsä. Tutkittavat kuuntelevat valitsemansa audiodokumentin tai podcastin ja keskustelevat sen herättämistä ajatuksista sekä työssä jaksamisesta yhdessä. Keskustelussa hyödynnetään mielikuvaharjoittelua ja pyydetään tiimiläisiä mm. kuvailemaan unelmiensa työyhteisö. Tutkimus toteutetaan pääasiassa haastattelujen muodossa. Hankkeen hengen mukaisesti tutkimustulokset julkaistaan lyhyiden videoklippien muodossa sosiaalisessa mediassa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anttoni Palm

Tiedote

Audiodokumenttien ja keskusteluformaatin vastaanotto osana nuorten aikuisten työhyvinvointihaastetta

29.11.2023

Tiivistelmä

Työhyvinvoinnin tueksi tuotetaan jatkuvasti paljon materiaalia, mutta mikä on niiden todellinen vaikutus? Tutkimme työssä jaksamista käsittelevien audiodokumenttien ja keskusteluformaatin vastaanottoa osana nuorten aikuisten työhyvinvointihaastekampanjaa. Tutkittavat kuuntelivat kaksi audiodokumenttia ja keskustelivat niiden herättämistä ajatuksista sekä työssä jaksamisesta yhdessä. Keskustelussa hyödynnettiin mielikuvaharjoitusta ja pyydettiin tiimiläisiä sopimaan konkreettinen tavoite työhyvinvoinnin tukemiseksi. Tutkimus havainnollistaa tarinallisten ja audiopohjaisten materiaalien hyödyntämisen potentiaalia työssä jaksamisen teeman käsittelyssä nuorten aikuisten työyhteisöissä.

Kerro hankkeen käynnistämisen lähtökohdat, teoriatausta, uutuusarvo ja tavoitteet.

Työhyvinvoinnin tueksi tuotetaan jatkuvasti paljon materiaalia, mutta mikä on niiden todellinen vaikutus? Tutkimme työssä jaksamista käsittelevien audiodokumenttien ja keskusteluformaatin vastaanottoa osana nuorten aikuisten työhyvinvointihaastekampanjaa ja hyvinvointia tukevan toiminnan esteitä nuorilla esihenkilöillä ja heidän tiimeillänsä. ​​Tutkimus on osa laajempaa Mind@Work -hanketta.

Aineisto

Laadullinen tutkimusaineisto muodostui nuorten esihenkilöiden esihaastatteluista, osallistujien omista kirjallisista reflektioista heti audiodokumenttien kuuntelun jälkeen (kerättiin verkkolomakkeen kautta), työyhteisökeskusteluista ja niiden jälkeisistä ryhmähaastatteluista, seurantakyselystä sekä esihenkilöiden seurantahaastatteluista. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös hankkeessa aiemmin kerättyjä aineistoja.

Menetelmät

Tutkittavat kuuntelivat kaksi audiodokumenttia ja keskustelivat niiden herättämistä ajatuksista sekä työssä jaksamisesta yhdessä. Keskustelussa hyödynnettiin mielikuvaharjoitusta ja pyydettiin tiimiläisiä sopimaan konkreettinen tavoite työhyvinvoinnin tukemiseksi. Tutkimus toteutettiin pääasiassa puolistrukturoitujen ryhmä- ja yksilöhaastattelujen sekä seurantakyselyn muodossa. Aineistojen analyysi rakentui temaattisen sisällönanalyysin kautta.

Tulokset ja johtopäätökset

Nuoret esihenkilöt ja heidän työyhteisönsä kokivat osallistavan Mind@Work -keskusteluformaatin hyödylliseksi. Audiodokumenttien ja keskusteluformaatin raportoitiin auttavan esimerkiksi keskustelun aloittamisessa, turvallisen ja avoimemman työilmapiirin luomisessa, työyhteisön ryhmäytymisessä sekä konkreettisten toimien toteuttamisessa työssä jaksamisen edistämiseksi. Osa työyhteisöistä toteutti lähes vuosi työyhteisökeskustelujen jälkeen niissä sovittuja asioita jopa viikoittaisella tasolla.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus havainnollistaa tarinallisten ja audiopohjaisten materiaalien hyödyntämisen potentiaalia työssä jaksamisen teeman käsittelyssä osallistavalla tavalla nuorten aikuisten työyhteisöissä. Kaikki audiomateriaalit sekä ohje osallistavaan työyhteisökeskusteluun ovat saatavilla hankkeen nettisivuilla ja vapaasti käytettävissä kaikenlaisten työyhteisöjen hyödyksi.

Aineisto

Tiia Metiäinen, Pia Houni ja Anna-Maria Isola. Mind@Work -vastaanottotutkimus. Audiodokumenttien ja keskusteluformaatin vastaanotto osana Mind@Work -nuorten aikuisten työhyvinvointihaastetta. Loppuraportti. Työpaperi 34/2023. Art Lab Productions Oy. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2023.
ISBN 978-952-408-210-5 (verkko) Avaa

Julkaisuluettelo Avaa