Mitä hoitotyön johtajien tulisi ottaa huomioon sairaanhoitajien palkitsemisen kehittämisessä

Hanketiedot

Hankenumero
116218

Hakija
Jaana Seitovirta

Toteuttaja
Jaana Seitovirta

Lisätietoja
Jaana Seitovirta
jaana.seitovirta@uef.fi

Toteutusaika
21.7.2016 - 10.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
1 300 euroa

Kokonaiskustannukset
3 200 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2016

Tiivistelmä

Tarkoituksena oli kuvata mitä hoitotyön johtajien tulisi ottaa huomioon sairaanhoitajien palkitsemisen kehittämisessä. Osatutkimuksessa haastateltiin yksilöllisesti suomalaisessa erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja yksityisessä terveydenhuollossa työskenteleviä sairaanhoitajia (n=30). Aineiston analyysinä käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Tulosten mukaan sairaanhoitajien antama informaatio auttaa hoitotyön johtajia kehittämään palkitsemista ja tunnistamaan palkitsemiseen liittyviä epäkohtia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jaana Seitovirta

Tiedote

Sairaanhoitajia on kuultu palkitsemistarpeista

10.8.2016

Nuorempi tutkija Jaana Seitovirta Itä-Suomen yliopistosta osallistui hoitotieteen kongressiin, joka järjestettiin 21.–25. heinäkuuta 2017 Etelä-Afrikan Kapkaupungissa. Seitovirta esitteli tekeillä olevan Palkitseva palkitseminen terveydenhuollossa -väitöskirjansa ennen julkaisemattomia tuloksia tiedeyhteisölle. Seitovirta sai matkatukea Työsuojelurahaston stipendistä.

Seitovirta oli haastatellut osatutkimustaan varten noin kolmeakymmentä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja yksityisen terveydenhuollon sairaanhoitajaa. Sairaanhoitajilta saatu tietoa auttaa kehittämään palkitsemista. Väitöskirjan on tarkoitus valmistua vuonna 2017.

Seitovirta luonnehtii noin 700 tutkijaa, opiskelijaa, lääkäriä tai johtajaa koonneen kongressin olleen korkeatasoinen. Tutkija arvioi, että yhä monikulttuurisempi yhteiskuntamme tarvitsee kansainvälistä yhteistyötä hoitotyön tutkimuksessa ja näyttöön perustuvassa toiminnassa.

Seitovirta mainitsee saaneensa arvokkaita yhteyksiä muun muassa eteläafrikkalaisista ja amerikkalaista kollegoista. Niin ikään hän sai opastusta kansainvälisten artikkeleiden julkaisemiseksi tieteellisissä julkaisuissa.

Toimittaja
Hannu Kaskinen