Miten pohjoismaista työelämämallia voidaan puolustaa tulevaisuudessa eettisesti kestävällä tavalla?

Hanketiedot

Hankenumero
116417

Hakija
Antti Kasvio

Toteuttaja
Antti Kasvio

Lisätietoja
Antti Kasvio
anttijkasvio@gmail.com

Toteutusaika
2.11.2016 - 9.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
14.11.2016
350 euroa

Kokonaiskustannukset
452 euroa

Tulokset valmistuneet
9.12.2016

Tiivistelmä

Miten pohjoismaista työelämämallia voidaan puolustaa tulevaisuudessa eettisesti kestävällä tavalla?

Haetun tutkimusstipendin tavoitteena on mahdollistaa osallistuminen Tampereella 2.-4. marraskuuta 2016 pidettävään pohjoismaiseen työelämän tutkimuksen konferenssiin, johon olen laatinut työryhmäesityksen otsikon määrittämästä aiheesta. Esityksen abstrakti on julkaistu ennen konferenssia sen verkkosivuilla ja ns. laajennettu abstrakti tulee luettavaksi konferenssin kynnyksellä.

Esitykseni liittyy konferenssin pääteemaan ”kovia aikoja”, jotka järjestäjien mukaan asettavat myös pohjoismaisen työelämämallin koetukselle. Pääpyrkimyksenä on viime aikoina ollut pohjoismaisen työelämän suojeleminen kiristyvän globaalin kilpailun paineilta uudistumisen ohella myös rajoittamalla melko voimakkaasti maahanmuuttoa. Tämän strategian riskinä on etääntyminen perinteisestä pohjoismaisesta avoimuuden ja globaalin vastuunoton linjasta tavalla, joka liittyy osaksi yleisempää maailmanlaajuisten työmarkkinasulkeumien rakentamispyrkimyksistä. Pitkällä aikavälillä pohjosimaisen työelämämallin suojeleminen voisi onnistua paremmin liittämällä se ennemminkin osaksi maailmanlaajuista kestävän työelämän rakentamista.

Konferenssiin osallistumisen tavoitteena on päästä päivittämään kuvaa pohjoismaisen työelämäntutkimuksen nykytilanteesta, luoda kontakteja ja saada palautteita omista ideoista. Kaikilla näillä ulottuvuuksilla tulokset ovat käytettävissä välittömästi konferenssin päätyttyä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Antti Kasvio

Tiedote

Pohjoismaat työn vallankumouksen edelläkävijöiksi?

9.12.2016

YTT, dosentti Antti Kasvio osallistui kahdeksanteen pohjoismaiseen työelämän tutkijoiden konferenssiin Tampereella 2.–4. marraskuuta 2016. Työsuojelurahasto tuki osallistumista matkastipendillä.

Tilaisuuden teemana oli Hard times, kovia aikoja.

Kasvio piti konferenssissa esityksen, joka käsitteli pohjoismaisen työelämämallin tulevaisuutta. Hän pohti, miten mallia voidaan tulevaisuudessa puolustaa eettisesti kestävällä tavalla. Esitys ei pohjautunut mihinkään nimenomaiseen tutkimukseen, vaan miltei koko tutkijanuran kestäneeseen ilmiön pohdintaan.

Puolustusasemat vaarana

Lähtökohtana oli arvio Pohjoismaiden nousemisesta toisen maailmansodan jälkeen edistyksellisten työelämäuudistusten kärkimaiksi maailmanlaajuisesti. Nyt kuitenkin työelämän kehitys on edennyt uuteen vaiheeseen meneillään olevan maailmanlaajuisen resurssimobilisaation ja uudenlaisten sulkeumien pystyttämisen seurauksena.

Kasvion mukaan Pohjoismailla on tällöin vaarana ajautua puolustamaan omaa erityistä malliaan tukemalla periaatteessa avoimuutta ja vastuunottoa globaalin kehityksen ongelmista, mutta käytännössä hillitsemällä Pohjoismaihin suuntautuvaa muuttoliikettä yhä tiukemmin.

Kohti globaalisti kestävää työelämää

Vaihtoehtona on aktiivinen toiminta kestävämmän työelämän rakentamiseksi maailmanlaajuisessa mittakaavassa, mikä ei voi onnistua osoittamatta suurempaa kansainvälistä solidaarisuutta myös käytännön tasolla.

 Vaikka tällaisen politiikan käyttöönotto Kasvion mukaan voi olla hyvin vaikeaa ja siihen sisältyy suuria riskejä, on hänen mukaansa vaikea ajatella, mitkä muut maat voisivat nousta Pohjoismaiden sijasta sen alullepanijoiksi.

 Mutta jos tähän päästään, Pohjoismailla on kaikki edellytykset vakiinnuttaa asemansa myös edessä olevan – kestävien työelämän instituutioiden rakentamiseen tähtäävän – työn vallankumouksen edelläkävijöinä.

Esitys on julkaistu verkossa englanninkielisenä laajennettuna abstraktina, katso Materials-kohta.

Toimittaja
Leena Huovila