Miten ratkaista riitoja? Kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat käytännöt

Hanketiedot

Hankenumero
190025

Hakija
Susanna Kultalahti

Toteuttaja
Susanna Kultalahti

Lisätietoja
Susanna Kultalahti
sukulta@uva.fi

Toteutusaika
9.7.2019 - 14.8.2019

Työsuojelurahaston päätös
13.2.2019
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 100 euroa

Tiivistelmä

Apurahan kohteena on tutkimukseen perustuva opetuscase, joka esitetään 79. Academy of Management -konferenssissa. Konferenssi on alallaan maailman suurin ja arvostetuin. Tässä casessa pk-yrityksten toimintaa tarkastellaan erityisesti osallistumista ja osallistavuutta tukevien henkilöstöjohtamisen käytäntöjen kautta. Esityksessä hyödynnetään myös valtasuhteita ja esimiestyön merkitystä päivittäisjohtamisessa. Kokonaisvaltaisena ilmiönä esitys tarkastelee työhyvinvoinnin kokonaisuutta, johon kuuluu niin psyykkinen, fyysinen kuin sosiaalinen hyvinvointi. Opetuscasen aineisto on kerätty vuosina 2012-2017. Ainiesto sisältää sekä haastatteluja että havainnointia. Opetuscasea voidaan hyödyntää niin korkeakouluopetuksessa kuin työelämässä esimerkiksi henkilöstöammattilaisten, esimiesten kuin henkilöstön koulutuksessa. Opetuscaset kuvaavat usein parhaita käytänteitä isoista yrityksistä. Ne eivät kuitenkaan aina tue toimintaa pk-sektorin yrityksissä. Tässä casessa kerätty aineisto on poikkeuksellisen laaja, ja se tarjoaa kattavan, rehellisen ja realistisen kuvan suomalaisen työpaikan mahdollisista haasteista ja kipukohdista liittyen esimerkiksi työhyvinvoinnin johtamiseen ja paradokseihin, osallistavuuteen ja kaikkia osapuolia tukeviin käytänteisiin, esimiestyöhön, työturvallisuuteen ja eri osapuolten (johto, luottamushenkilöt, työntekijät, esimiehet) välisen kommunikoinnin ja dialogin haastavuuteen odotusten ja käsitysten erotessa toisistaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Kultalahti