Miten varmistamme johtajien ja yhteisen johtamiskulttuurin kehittymisen? Positiivinen psykologia ja toivon johtaminen organisaation voimavaraksi.

Hanketiedot

Hankenumero
230203

Hakija
Kuopion kaupunki

Toteuttaja
Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy

Lisätietoja
Minna Kari
minna.kari@kuopio.fi

Toteutusaika
1.8.2023 - 2.4.2024

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
33 500 euroa

Kokonaiskustannukset
67 000 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa varhaiskasvatuksen johtamisessa tärkeimmät tekijät, joilla voidaan vahvistaa positiivista ja hyvää työhyvinvointia tukevaa ilmapiiriä ensi sijaisesti esihenkilöiden oman työn näkökulmasta ja toissijaisesti heidän tiimien johtamisessa, joka parhaiten tukee lakisääteisen perustehtävän laadukasta suorittamista. Esihenkilöille halutaan löytää tapoja oman työn hallinnasta sekä työkalut hyvän henkilöstötyytyväisyyden johtamiseen, jota viimeiset vuodet ovat haastaneet.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Kari