Mittarin kehittäminen terveydenhuollon ammattilaisten kokemien, lääkityspoikkeamiin myötävaikuttavien kommunikaatiotekijöiden mittaamiseen

7th European Region Sigma Conference 2024, 26-28 June 2024 Bournemouth UK

Hanketiedot

Hankenumero
240021

Hakija
Tiina Syyrilä

Toteuttaja
Tiina Syyrilä

Lisätietoja
Tiina Syyrilä
tiina.syyrila@uef.fi

Toteutusaika
22.6.2024 - 1.7.2024

Työsuojelurahaston päätös
25.1.2024
750 euroa

Kokonaiskustannukset
1 433 euroa

Tiivistelmä

Kommunikaatiohaasteet ovat keskeinen lääkityspoikkeamiin myötävaikuttava tekijä. Potilasturvallisuusohjelmien mukaan kommunikaatiokompetenssit tulisi olla tehtäväkuvauksissa ja kompetensseja tulisi mitata. Tutkimus tuotti mittarin ammattilaisten kokemien kommunikaatiohaasteiden esiintymistiheyden mittaamiseen sairaalassa. Mittarin avulla voi arvioida ja reflektoida henkilöstön koulutustarvetta . Mittari kehitettiin kirjallisuuden, lääkityspoikkeamaraporttien, kyselyyn ja faktorianalyysin avulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Syyrilä