Mobiilimenetelmä monipaikkaisen työn tutkimiseen (MobiMe)

Hanketiedot

Hankenumero
112074

Hakija
Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu BIT-tutkimuskeskus

Toteuttaja
Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu BIT-tutkimuskeskus

Lisätietoja
Matti Vartiainen
matti.vartiainen@aalto.fi

Toteutusaika
1.7.2012 - 31.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
12.9.2012
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
133 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2013

Tiivistelmä

Monesta paikasta käsin työskentely on lisääntynyt mobiilin teknologian ja sovellusten myötä. Monet työskentelevät vaihtelevissa toimintaympäristöissä, mikä olennaisella tavalla vaikuttaa työn sujumiseen ja seurausvaikutuksiin kuten koettuun hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen. Näissä työympäristöissä toimintaan vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseen on käytettävissä tuskin lainkaan tutkimus- ja analysointimenetelmiä. Mobiilityön luonteen takia perinteiset etnografiset menetelmät tai osanottajien varjostaminen eivät ole toimivia.

Tässä hankkeessa tutkitaan mobiililaitteiden hyödyntämismahdollisuuksia vaihtelevien toimintaympäristötekijöiden, liikkumisen ja niihin liittyvien tapahtumien automaattisessa tallennuksessa sekä tilanne- ja paikkakohtaisen kokemustiedon raportoinnissa ja analysoinnissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää tutkimusmenetelmä etenkin monipaikkaisen ja liikkuvan työn toimintakontekstien ominaisuuksien tunnistamiseen ja kuvaukseen. Kerätyn tiedon avulla on mahdollista eritellä ja tehdä näkyväksi, mitä erityisesti liikkuvan tietotyön harjoittajat että muut monipaikkaisen työn ammattilaiset tekevät arkipäivän toiminnassaan. Hankkeen tavoitteena on kehittää perusta menetelmäkokonaisuudelle, joka toimii tutkimusmenetelmän lisäksi myös yksittäisien työntekijöiden ja työyhteisöjen apuvälineenä oman työn suunnittelussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Matti Vartiainen

Tiedote

Mobiililaite motivoi huolehtimaan työhyvinvoinnista

31.12.2013

Mobiililaitteita voi hyödyntää monipuolisesti työhyvinvoinnin
tutkimisessa sekä liikkuvaa työtä tekevien työn tutkimuksessa,
todetaan Aalto-yliopiston tutkimuksessa. Työsuojelurahasto tuki
tutkimusta.

Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun BIT-tutkimuskeskuksen
MobiMe- tutkimuksessa kerättiin älypuhelimien avulla
kontekstualisoitua dataa työntekijöiden päivittäisistä
työtoiminnoista. Näin tutkittiin muun muassa heidän kokemaansa työn
imua sekä sosio-emotionaalisia toimintoja ja aktiviteettejä.
Laitteilla mitattiin monipaikkaista työtä tekevien positiivisia ja
negatiivisia itse arvioituja tuntemuksia sekä haastavuuden ja
pystyvyyden kokemuksia työssä ja heidän toimintojaan siinä.

Aalto-yliopiston tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää
menetelmiä etenkin monipaikkaisen ja liikkuvan työn kontekstien
ominaisuuksien tunnistamiseen ja kuvaukseen. Monesta paikasta
työskentely on lisääntynyt viime vuosina paljon, ja moni tekee
työtä vaihtelevissa työympäristöissä, mikä vaikuttaa työn
sujumiseen.

Tietotyön arki saadaan näkyväksi

Kerätyn tiedon avulla voidaan eritellä ja tehdä näkyväksi, mitä
erityisesti liikkuvan tietotyön harjoittajat ja muut monipaikkaisen
työn ammattilaiset tekevät arkipäivässään.

Tutkimuksessa kehitettiin menetelmiä, jotka voivat toimia myös
yksittäisten työntekijöiden ja työyhteisöjen apuvälineenä oman työn
suunnittelussa. Tutkimuksesta kirjoitettiin viisi artikkelia, jotka
ovat hankkeen loppuraportissa.

Projektin tuloksia esiteltiin kesällä 2014 International
Conference on Human-Computer Interaction -konferenssissa. Siellä
järjestettiin aihepiiriä käsittelevä ”Studying Everyday Activities
and Experiences with Mobile Devices” -aihesessio.

Lisäksi projektin tuotoksia levitetään Suomen työelämään
tähtäämällä julkaisuun Aikuiskasvatus-aikakausilehdessä. Projekti
järjestää lisäksi seminaarin yhdessä Aalto-yliopiston, Kalifornian
yliopiston sekä Santa Claran yliopiston yhteisen
CityWorkLife-projektin kanssa lokakuussa 2014.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Matti Vartiainen, Eero Palomäki, Mikko Heiskala, Kai Hakkarainen, Hanni Muukkonen, Kari Salo. 2014. Mobiilimenetelmä monipaikkaisen työn tutkimiseen (MobiMe). Loppuraportti. Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos TIEDE + TEKNOLOGIA 8/2014 ISBN 978-952-60-5790-3 ISBN 978-952-60-5791-0 (pdf) ISSN-L 1799-487X ISSN 1799-487X (printed) ISSN 1799-4888 (pdf) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-5791-0 Avaa

Heiskala, M., Palomäki, E., Vartiainen, M., Hakkarainen, K., Muukkonen, H. (2014). A research framework for the smartphone-based contextual study of mobile knowledge work. In A. Marcus (Ed.) HCI International 2014: Design, User Experience and Usability 2014, Part II, Lecture Notes in Computer Sciences 8518 (pp. 246-257). Switzerland: Springer International Publishing.

Laamanen, T-K., Seitamaa-Hakkarainen, P., & Hakkarainen, K. (2014). Tracing Design Work through Contextual Activity Sampling. In A. Marcus (Ed.) HCI International 2014: Design, User Experience and Usability 2014, Part II, Lecture Notes in Computer Sciences 8518 (pp. 142-152). Switzerland: Springer International Publishing.

Muukkonen, H., Hakkarainen, K., Li, S., & Vartiainen, M. (2014). Tracking mobile workers’ daily activities with the Contextual Activity Sampling System. In A. Marcus (Ed.) HCI International 2014: Design, User Experience and Usability 2014, Part II, Lecture Notes in Computer Sciences 8518 (pp. 289-300). Switzerland: Springer International Publishing.

Palomäki, E., Hakkarainen, K., Vartiainen, M., & Heiskala, M. (2014). Methods to study everyday activities in a mobile work context – a Literature overview. In A. Marcus (Ed.) HCI International 2014: Design, User Experience and Usability 2014, Part II, Lecture Notes in Computer Sciences 8518 (pp. 301-312). Switzerland: Springer International Publishing.

Salo, K., Shakya, U., & Damena, M. (2014). Device agnostic CASS Client. In A. Marcus (Ed.) HCI International 2014: Design, User Experience and Usability 2014, Part II, Lecture Notes in Computer Sciences 8518 (pp. 334-345). Switzerland: Springer International Publishing.