Moderni johtaja. Työsuhteiden johtamisesta toiminnan johtamiseen.

Hanketiedot

Hankenumero
220376

Hakija
Kirsi Kallio

Toteuttaja
Kirsi Kallio

Lisätietoja
Kirsi Kallio
kirsi.kallio@helsinki.fi

Toteutusaika
15.10.2022 - 15.1.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.11.2022
6 000 euroa

Kokonaiskustannukset
6 000 euroa

Tiivistelmä

Kirja käsittelee johtamista moninaistuvassa työelämässä. Alustoilla tapahtuva asiantuntijatyö, osaajien vuokraaminen ja työn ostaminen palveluna yleistyvät vauhdilla. Työtä tehdään yhä enemmän erilaisissa ekosysteemeissä ja verkostoissa. Vallalla olevat johtamisopit kumpuavat kuitenkin suhteellisen pysyvien rakenteiden ja palkkatyösuhteiden maailmasta. Kirja saa lukijansa katsomaan työelämää uusin silmin ja omaksumaan johtamistoimintansa tueksi moderneja, systeemiajatteluun pohjaavia työkaluja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Kallio