Monialaisen yhteistyön rakentuminen kulttuurienvälisten narratiivien avulla – Tutkimus monialaisen terveydenhuollon tiimin kokouksista

74th Annual ICA Conference – Communication and Global Human Rights, International Communication Association (ICA), 20.-24.6.2024, Gold Coast, Australia.

Hanketiedot

Hankenumero
240007

Hakija
Karoliina Karppinen

Toteuttaja
Karoliina Karppinen

Lisätietoja
Karoliina Karppinen
karoliina.karppinen@tuni.fi

Toteutusaika
20.6.2024 - 24.6.2024

Työsuojelurahaston päätös
25.1.2024
1 700 euroa

Kokonaiskustannukset
2 480 euroa

Tiivistelmä

Konferenssiesitelmässä terveydenhuollon monialaista vuorovaikutusta tarkastellaan kulttuurienvälisen viestinnän teorian, pienkulttuurien rakentumisen näkökulmasta. Väitöskirjaani pohjautuen esittelen, kuinka monialaisen terveysalan tiimin kokouksissa luodaan ja toteutetaan yhteistyötä professioita rajaavien ja yhteyksiä luovien narratiivien avulla. Esittelen myös tarpeellisia käytännön sovellutuksia uudistuneen sote-alan viestinnän edistämiseksi ja ehdotuksia teoreettisen mallin kehittämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Karoliina Karppinen