Moniammatillinen työkyvyn arviointi työterveyshuollossa

Hanketiedot

Hankenumero
220314

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Marika Lassfolk
marika.lassfolk@multi.fi

Toteutusaika
1.10.2023 - 31.12.2025

Työsuojelurahaston päätös
28.3.2023
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
163 643 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitetään kyselyllä ja haastatteluin työterveyshuollon moniammatillisen työkyvyn arvioinnin nykytila. Asiantuntijapaneelia hyödyntäen luodaan vähimmäiskriteerit työkyvyn arvioinnin prosessille, sisällölle, moniammatillisuudelle, dokumentoinnille ja osaamistasolle sekä annetaan ehdotuksia toimista, joilla nämä saatetaan käyttöön. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa työkyvyn arviointia, varmistaa tasavertaista palvelua valtakunnallisesti sekä tukea oikea-aikaista työhön paluuta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marika Lassfolk