Monimuotoinen ansiotyö (multiple job holding) – haaste työkyvyn tuelle ja työturvallisuudelle. Tutkimus kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalalla

Hanketiedot

Hankenumero
220078

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Simo Kaleva
simo.kaleva@ttl.fi

Toteutusaika
15.8.2022 - 31.3.2024

Työsuojelurahaston päätös
26.4.2022
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
175 877 euroa

Tiivistelmä

Monimuotoinen ansiotyö (multiple job holding) haastaa työkykyä ja -turvallisuutta tukevien käytäntöjen ja järjestelmien toimivuutta. Se voi olla terveys- tai turvallisuusriski, mutta myös lisätä hyvinvointia. Tutkimus selvittää kahdella palvelualalla toimivien näkemyksiä monimuotoisen ansiotyön voimavaroista, riskeistä ja saadusta tuesta. Siinä kuullaan työnantajia, sidosryhmiä ja viranomaisia. Hankkeessa tuotetaan hyviä käytäntöjä ja kehittämisehdotuksia yksilö-, yritys- ja järjestelmätasoilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Simo Kaleva