Monimuotoinen itseohjautuvuus

Hanketiedot

Hankenumero
210119

Hakija
Järvenpään kaupunki

Toteuttaja
Renesans Consulting Oy

Lisätietoja
Kati Toikka
kati.toikka@jarvenpaa.fi

Toteutusaika
1.6.2021 - 18.2.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.3.2021
16 200 euroa

Kokonaiskustannukset
31 379 euroa

Tulokset valmistuneet
7.3.2022

Tiivistelmä

Perusideana on luoda Monimuotoinen itseohjautuvuus-hankkeen keskeisistä havainnoista ja tuloksista viestinnällinen kokonaisuus, joka koostuu e-kirjasta, podcasteista (2 kpl) ja webinaareista (2 kpl). Viestintätuote yhdistää teoriaa ja kokemustietoa, ja se auttaa soveltamaan itseohjautuvuutta laajemmin kuntasektorilla ja julkishallinnossa. Viestintätuotteen markkinointiin ja podcastien ja webinaarien tekoon osallistuvat Kuntien eläkevakuutus KEVA ja KT Kuntatyönantajat.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Toikka

Tiedote

Ihmisen kokoinen itseohjautuvuus: viestintätuote avuksi kuntasektorin kehittämistalkoisiin

7.3.2022

Tiivistelmä

Ihmisen kokoinen itseohjautuvuus -viestintätuote esittelee kuntasektorille soveltuvan kehittämismallin, jolla voidaan lisätä ei-hierarkkisia käytänteitä perinteisten, hierarkkisten mallien rinnalle.

Kuntasektorin itse- ja yhteisöohjautuvuus ei tarkoita esihenkilöjen poistamista ja vastuun sysäämistä työntekijöille, vaan laajempaa muutosta, joka ulottuu johtamiseen, työn organisointiin ja vuorovaikutukseen. Viestintätuotteeseen kuuluva e-kirja ja muut materiaalit soveltuvat itseopiskelun ja kehittämisen välineeksi niin johdolle, henkilöstölle kuin kehittäjillekin. 84-sivuinen tietopaketti on saanut julkaisunsa (18.1.2022) jälkeen jo noin 1000 innokasta lukijaa.

Viestintätuote on saatavilla osoitteessa www.jarvenpaa.fi/itseohjautuvuus.

Tausta

Kaupungit ja kunnat tarvitsevat uudenlaisia johtamisen ja organisoinnin tapoja, jolla ne voivat parantaa veto- ja pitovoimaansa. Järvenpään kaupungin Monimuotoinen itseohjautuvuus -hanke perustuu kaupungin strategiaan, ja siinä tutkittiin, kokeiltiin ja mallinnettiin ei -hierarkkisia, yhteisöohjautuvia käytänteitä. Yhteisöohjautuvuus auttaa työyhteisöjä toimimaan sujuvasti arjen tilanteissa. Kaikkiin ratkaisuihin ei tarvita enää esihenkilöä.

Aineisto

Hanke pohjautui vankkaan teoreettiseen tietoon aikaisemmasta itse- ja yhteisöohjautuvuuden tutkimuksesta, ja teorioita sovellettiin käytännössä. Hankkeessa kerättiin empiiristä materiaalia pilottiyksiköiden työntekijöiden avulla, jotka havainnoivat oman työyhteisön toimintaa ”muutosantropologeina”. Aineistoa kerättiin myös hankkeen vetäjien toimesta. Hankkeessa hyödynnettiin voimavarakeskeistä työotetta, ja myös tätä toimintamallia on kuvattu e-kirjassa.

Menetelmät

Viestintätuote nojaa itseohjautuvan, ei-hierarkkisen organisaation viitekehykseen (Lee & Edmondson, 2017; Salovaara, 2020), sekä sisäiseen motivaation teoriaan (self-determination, Ryan & Deci, 2000). Kokemustietoa hankkeessa haettiin Järvenpään kolmen pilottiyksikön käytänteitä kartoittamalla.

Hyödynsimme muutosprosessin edistämisessä sekä narratiivisen terapian menetelmiä että voimavarakeskeistä toimintaotetta ja myös näistä on raportoitu e-kirjassa.

Tulokset

Viestintätuote muodostuu www-sivuista (www.jarvenpaa.fi/itseohjautuvuus), esittelyvideosta, podcastista, blogeista ja e-kirjasta. E-kirja on ilmaiseksi ladattavissa oleva, kuvitettu 84-sivuinen tietopaketti, joka avaa näkökulmia yhteisöohjautuvuuden kehittämiseen. E-kirjassa kuvataan, miten hierarkkista organisaatiota voidaan kehittää yhteisöohjautuvaan suuntaan, kunhan siihen saadaan työkaluja ja tukea. Viestintätuote soveltuu sekä itseopiskeluun että työyhteisöjen kehittämiseen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Miten modernit, verkostomaiset toimintamallit voivat toimia kuntahierarkian keskellä? Vaikka hallintosääntö ja virkamiesvastuut säilyvät, muutos on silti mahdollinen, osoittavat Järvenpään pilottiyksiköt. Verkostomainen, horisontaalinen yhteistyö on tehokasta, ja se voi toteutua ilman virallisen organisaatiokaavion muuttamista. Sisäisen motivaation hyödyntäminen tukee henkilöstön sitoutumista ja työhyvinvointia sekä antaa mahdollisuuden kehittää työtä asiakastarpeiden suuntaisesti.

Aineisto

Kati Toikka (Järvenpään kaupunki), Perttu Salovaara (Renesans Consulting). Ihmisen kokoinen itseohjautuvuus. Pieni kirja muuttuvasta johtajuudesta ja uusista organisoitumisen tavoista. Loppuraportti. Avaa