Monimuotoinen itseohjautuvuus

Hanketiedot

Hankenumero
210119

Hakija
Järvenpään kaupunki

Toteuttaja
Renesans Consulting Oy

Lisätietoja
Kati Toikka
kati.toikka@jarvenpaa.fi

Toteutusaika
1.6.2021 - 18.2.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.3.2021
16 200 euroa

Kokonaiskustannukset
31 379 euroa

Tiivistelmä

Perusideana on luoda Monimuotoinen itseohjautuvuus-hankkeen keskeisistä havainnoista ja tuloksista viestinnällinen kokonaisuus, joka koostuu e-kirjasta, podcasteista (2 kpl) ja webinaareista (2 kpl). Viestintätuote yhdistää teoriaa ja kokemustietoa, ja se auttaa soveltamaan itseohjautuvuutta laajemmin kuntasektorilla ja julkishallinnossa. Viestintätuotteen markkinointiin ja podcastien ja webinaarien tekoon osallistuvat Kuntien eläkevakuutus KEVA ja KT Kuntatyönantajat.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Toikka