Monimuuttuja analyysi kosteusvaurioituneiden seinärakenteiden VOC-yhdisteistä

Hanketiedot

Hankenumero
116064

Hakija
Vuokko Lappalainen

Toteuttaja
Vuokko Lappalainen

Lisätietoja
Vuokko Lappalainen
vuokko.lappalainen@uef.fi

Toteutusaika
3.7.2016 - 15.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
850 euroa

Kokonaiskustannukset
850 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2016

Tiivistelmä

Indoor Air -konferenssisarja on merkittävä sisäilma-alan kokoontumispaikka. Tapahtumaan odotetaan yli tuhat sisäilma-alan tutkijaa ja asiantuntijaa, joten konferenssiin osallistuminen on erityisen tärkeää kansainvälisen näkyvyyden lisäämiseksi ja verkostojen luomiseksi. Konferenssissa järjestetään perinteisten esitelmien lisäksi myös paljon vuorovaikutteista ohjelmaa, erityisesti jatko-opiskelijoille. Konferenssista saa viimeisintä tietoa tehdystä tutkimuksesta sekä ideoita uusiin tutkimuksiin liittyen muiden muassa työpaikkojen sisäympäristöihin. Indoor Air -konferenssi on mitä mainioin paikka uusien yhteistyöverkostojen rakentamiseen. Indoor Air 2016 -konferenssista saan paljon tärkeää tietoa ja uusia näkökulmia väitöskirjatyöhöni sekä erinomaisen mahdollisuuden keskustella tutkimuksestani sisäilma-alan asiantuntijoiden kanssa. Hankittu osaaminen ja verkostot hyödyttävät myös tutkimusryhmäni muita jäseniä. Konferenssista saatua tietoa ja verkostoja voidaan hyödyntää uusissa sisä- ja työympäristöihin liittyvissä tutkimushankkeissa, erityisesti omassa post-doc-vaiheen tutkimuksessani. Matkan tavoitteena onkin saada muut osallistujat kiinnostumaan omasta tutkimuksestani sekä luoda uusia kontakteja ja tutkimusaihioita tulevaa post-doc-vaiheen tutkimushankettani varten.

Hankkeen vastuuhenkilö

Vuokko Lappalainen

Tiedote

Monimuuttuja-analyysilla selkoa sisäilmaongelmista

15.8.2016

Monimuuttuja-analyysista on hyötyä monimutkaisten sisäilmaongelmien selvittämisessä. Kun analysoidaan useita muuttujia samanaikaisesti, saadaan tietoa epäpuhtauksien yhteisvaikutuksista.

Nuorempi tutkija Vuokko Lappalainen Itä-Suomen yliopistosta piti sisäilma-alan merkittävässä Indoor Air 2016 -konferenssissa esityksen, jonka englanninkielinen otsikko oli Multivariate analysis of VOC emissions from moisture damaged wall structure.

Hän esitteli koeasetelmaa ja data-analyysia, joilla selvitettiin kosteusvaurioituneen seinärakenteen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä erilaisissa olosuhteissa.

Tutkimuksen laboratoriokokeet oli tehty Suomen Akatemian rahoittamassa Microdiverbuild-hankkeessa.

Rakenteiden sisällä olevaa kosteusvauriota on usein vaikea havaita silmämääräisesti, mutta siitä voi vapautua orgaanisia yhdisteitä, jotka kulkeutuvat edelleen sisäilmaan paine-eron aiheuttaman ilmavirran mukana.

Lappalainen laajentaa syksyllä 2016 esittämäänsä aineistoa artikkeliksi. Hän tekee väitöskirjaa, jossa kehitetään uutta menetelmää hankalien sisäilmaongelmien selvittämiseksi (TSR 116065). Artikkelista tulee väitöskirjan osajulkaisu.

Indoor Air 2016 -sisäilmakonferenssi järjestettiin 3.–8. heinäkuuta 2016 Gentissä, Belgiassa. Kyseessä on alan tärkein konferenssi, johon osallistui lähes tuhat tutkijaa ja asiantuntijaa.

Työsuojelurahasto tuki Lappalaisen konferenssiosallistumista matkastipendillä.

Toimittaja
Leena Huovila