Monipaikkaisen työn johtaminen: haasteita ja ratkaisuja

Hanketiedot

Hankenumero
230369

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Petri Nokelainen
petri.nokelainen@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2024 - 31.12.2025

Työsuojelurahaston päätös
28.11.2023
170 000 euroa

Kokonaiskustannukset
253 966 euroa

Tiivistelmä

Koronapandemian vauhdittaman digitalisaation myötä työ on irtautunut paikasta ja ajasta erityisesti tieto- ja asiantuntijatyössä. Viime vuosina on jo tutkittu paljon sitä, mitä etätyö ja monipaikkaisuus tarkoittaa työntekijöille, mutta erityisesti johtamisen näkökulmasta tarvitaan lisää tutkimusta. Tässä interventiotutkimuksessa selvitetään kolmen suuren organisaation esihenkilöiden kohtaamia käytännön arjen haasteita monipaikkaisen työn johtamisessa ja etsitään niille ratkaisuja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Petri Nokelainen