Monipaikkaisen työn valmiudet ja käytännöt (Konsortiohanke 220058 ja 220103)

Hanketiedot

Hankenumero
220090

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Kirsi Heikkilä-Tammi
kirsi.heikkila-tammi@tuni.fi

Toteutusaika
1.9.2022 - 30.9.2024

Työsuojelurahaston päätös
26.4.2022
70 000 euroa

Kokonaiskustannukset
117 502 euroa

Tiivistelmä

Monipaikkainen työ muuttaa työelämää pysyvällä tavalla. Tutkimuksen tavoitteena on tukea suomalaisia työpaikkoja kehittämään monipaikkaista työtä tutkimuspohjaisella tiedolla. Hankkeessa luodaan työpaikoille monipaikkaisen työn arviointi- ja kehittämismalli ja tutkitaan hyviä käytäntöjä, joilla organisaatioiden päämäärät ja henkilöstön tarpeet voidaan sovittaa yhteen. Hanke toteutetaan monimenetelmällisenä tutkimuksena kymmenen kohdeorganisaation kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Heikkilä-Tammi