Monipaikkaisen työn valmiudet ja käytännöt (Konsortiohanke 220058 ja 220090)

Hanketiedot

Hankenumero
220103

Hakija
Workspace Oy

Toteuttaja
Workspace Oy

Lisätietoja
Sini Norta
sini.norta@workspace.fi

Toteutusaika
1.9.2022 - 30.9.2024

Työsuojelurahaston päätös
26.4.2022
23 000 euroa

Kokonaiskustannukset
48 435 euroa

Tiivistelmä

Monipaikkainen työ muuttaa työelämää pysyvällä tavalla. Tutkimuksen tavoitteena on tukea suomalaisia työpaikkoja kehittämään monipaikkaista työtä tutkimuspohjaisella tiedolla. Hankkeessa luodaan työpaikoille monipaikkaisen työn arviointi- ja kehittämismalli ja tutkitaan hyviä käytäntöjä, joilla organisaatioiden päämäärät ja henkilöstön tarpeet voidaan sovittaa yhteen. Hanke toteutetaan monimenetelmällisenä tutkimuksena kymmenen kohdeorganisaation kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sini Norta