Monitilatoimistojen erilaisten vyöhykkeiden käytön aktiivisuuden yhteys työntekijäkokemukseen

III Transdisciplinary Workplace Research Conference, TWR2022, 7.-10.9.2022, Milano, Italia.

Hanketiedot

Hankenumero
220227

Hakija
Heljä Franssila

Toteuttaja
Heljä Franssila

Lisätietoja
Heljä Franssila
helja.franssila@senaatti.fi

Toteutusaika
16.5.2022 - 31.10.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 470 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkasteltiin julkisen sektorin työpaikan henkilöstön työntekijäkokemusta monitilatoimistossa ja monitilatoimiston eri vyöhykkeiden aktiivisen käytön yhteyttä työntekijäkokemukseen. Monitilatoimisto jakaantuu työn erilaisia tarpeita tukeviksi vyöhykkeiksi, joilla vallitsee kullekin vyöhykkeelle ominainen työskentelypelisääntö vuorovaikutuksen ja äänenkäytön osalta. Monitilatoimiston toteutunutta käyttötapaa on tutkittu vähän, vaikka se on oleellinen tekijä monitilatoimistotyössä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heljä Franssila