Monitilatoimistojen erilaisten vyöhykkeiden käytön aktiivisuuden yhteys työntekijäkokemukseen

III Transdisciplinary Workplace Research Conference, TWR2022, 7.-10.9.2022, Milano, Italia.

Hanketiedot

Hankenumero
220227

Hakija
Heljä Franssila

Toteuttaja
Heljä Franssila

Lisätietoja
Heljä Franssila
helja.franssila@senaatti.fi

Toteutusaika
16.5.2022 - 31.10.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 470 euroa

Tulokset valmistuneet
27.10.2022

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkasteltiin julkisen sektorin työpaikan henkilöstön työntekijäkokemusta monitilatoimistossa ja monitilatoimiston eri vyöhykkeiden aktiivisen käytön yhteyttä työntekijäkokemukseen. Monitilatoimisto jakaantuu työn erilaisia tarpeita tukeviksi vyöhykkeiksi, joilla vallitsee kullekin vyöhykkeelle ominainen työskentelypelisääntö vuorovaikutuksen ja äänenkäytön osalta. Monitilatoimiston toteutunutta käyttötapaa on tutkittu vähän, vaikka se on oleellinen tekijä monitilatoimistotyössä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heljä Franssila

Tiedote

Monitilatoimistojen erilaisten vyöhykkeiden käytön aktiivisuuden yhteys työntekijäkokemukseen

27.10.2022

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkasteltiin julkisen sektorin työpaikan henkilöstön työntekijäkokemusta monitilatoimistossa ja monitilatoimiston eri vyöhykkeiden aktiivisen käytön yhteyttä työntekijäkokemukseen. Monitilatoimisto jakaantuu työn erilaisia tarpeita tukeviksi vyöhykkeiksi, joilla vallitsee kullekin vyöhykkeelle ominainen työskentelypelisääntö vuorovaikutuksen ja äänenkäytön osalta. Monitilatoimiston toteutunutta käyttötapaa on tutkittu vähän, vaikka se on oleellinen tekijä monitilatoimistotyössä.

Tausta

Nimeämättömin työpistein käytettävistä, vyöhykkeistetyistä monitilatoimistoista tulee yhä yleisempiä hybridityön lisääntyessä ja ilmastonmuutoksen hillinnän vaatiessa toimistotilojen määrän ja käyttöasteen kriittistä tarkastelua. Monitilatoimistoa koskeva julkinen keskustelu harhautuu usein viittamaan avokonttoreihin. On oleellista, että suomalainen työelämä saa paikalliseen tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa monitilatoimistotyön työntekijäkokemukseen vaikuttavista oleellisimmista tekijöistä.

Aineisto

Esittelen empiirisen tapaustutkimuksen tulokset suomalaiselta julkisen sektorin työpaikalta, jossa siirryttiin työskentelemään monitilatyöympäristöön. Tutkimuksessa selvitettiin, mikä yhteys monitilatoimiston vyöhykkeiden käytön aktiivisuudella on työntekijäkokemukseen. Selittävinä tekijöinä tutkittiin monitilatoimiston käytön aktiivisuutta ja kokemuksia käyttöpelisääntöjen toimivuudesta ja noudattamisesta. Selitettävinä ilmiöinä tutkittiin laaja-alaisesti henkilöstön työntekijäkokemusta.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että vyöhykkeiden käyttö ei toteutunut suunnitellusti suuren osan henkilöstöä osalta ja myös käytön pelisääntöjen noudattamisessa oli puutteita. Aktiiviset vyöhykkeen vaihtajat hallitsivat työtään paremmin kuin vähän työpistettä vaihtavat. Itsearvioitu työhyvinvointi ja tuottavuus ei kuitenkaan eronnut aktiivisten ja ei-aktiivisten välillä. Tulosten perusteella monitilatoimistomuutoksessa on oleellista tukea henkilöstön taitoja käyttää vyöhykkeitä aktiivisesti.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Konferenssiin osallistuminen mahdollisti keskustelun ajankohtaista monitilatutkimusta tekevien muiden tutkijoiden kanssa kasvokkain. Konferenssin ja myös muun tutkimusyhteistyön ansiosta suomalainen työelämä ja etenkin julkisella sektorilla tehty edelläkävijätyö monitilatoimistojen käyttöönotossa ja etenkin monitilatoimistojen käyttämiseen valmentamisessa sai näkyvyyttä ja vahvistusta konferenssin kokemusten perusteella.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa