Monitilatoimistojen koettujen olosuhteiden ja etätyömäärän yhteydet tiimityön toimivuuteen hybridityössä

TWR Conference 2024, Transdisciplinary Workplace Research network, 4.-7.9.2024, Edinburgh, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
240009

Hakija
Annu Haapakangas

Toteuttaja
Annu Haapakangas

Lisätietoja
Annu Haapakangas
annu.haapakangas@ttl.fi

Toteutusaika
3.9.2024 - 7.9.2024

Työsuojelurahaston päätös
25.1.2024
1 350 euroa

Kokonaiskustannukset
2 300 euroa

Tiivistelmä

Tiimityön sujuminen on keskeinen kysymys etätyön ollessa yhä yleisempää. Työtilojen suunnittelulla pyritään puolestaan tukemaan yhteistyötä työpaikalla. Etätyötä ja kokemuksia toimistotiloista ei ole juuri tutkittu yhdessä. Selvitimme kyselyllä kokemuksia monitilatoimistoista ja etätyöstä viidellä suomalaisella työpaikalla syksyllä 2022 (N=998). Tulokset tukevat työtilojen roolia hybridityössä: työtila-arviot, kuten työrauha, ovat yhteydessä tiimityön toimivuuteen vahvemmin kuin etätyön määrä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annu Haapakangas