MOTILEAD: Johtamismotivaation merkitys korkeasti koulutettujen urapoluilla ja työhyvinvoinnissa

Hanketiedot

Hankenumero
200320

Hakija
Jyväskylän yliopisto

Toteuttaja
Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja
Taru Feldt
taru.feldt@jyu.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.3.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
110 000 euroa

Kokonaiskustannukset
173 681 euroa

Tiivistelmä

Tutkimus kohdistuu vähän tutkittuun ja ymmärrettyyn johtamismotivaation imiöön. Tutkimuksessa on kaksi osaa. MOTI-Survey on 4-vuotinen pitkittäistutkimus, jossa selvitetään johtamismotivaatioiden kirjoa eri ammattitaustan omaavilla, johtamismotivaation kehittymistä sekä sen merkitystä työhyvinvoinnissa ja henkilökohtaisissa uraratkaisuissa. MOTI-Train -osuuden tavoitteena on lisätä ymmärrystä johtamismotivaation tunnistamisesta ja rakentumisesta johtamiskoulutuksen aikana ja sen ansiosta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Taru Feldt