Multimediaesitys työ- ja sosiaalioikeuden vähimmäisstandardeista

Hanketiedot

Hankenumero
115159

Hakija
Legisactio Oy

Toteuttaja
Legisactio Oy

Lisätietoja
Matti Mikkola
matti.mikkola@helsinki.fi

Toteutusaika
1.6.2015 - 1.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
26.3.2015
55 000 euroa

Kokonaiskustannukset
80 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2016

Tiivistelmä

Suomi on sitoutunut kansainvälisen työjärjestön ILO:n, Euroopan neuvoston ja Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusten kautta kunnioittamaan taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä eli ns. TSS oikeuksia ja niiden standardeja. Puolet oikeuksista koskee työelämän sääntelyä ja toinen puoli sosiaaliturvaa, asumista, terveyttä, tasa-arvoa, haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, koulutusta, vähemmistökulttuureja ja kieltä. Ongelmana on, ettei sopimuksia yleisesti tunneta, ei aina edes lakeja valmistelevissa ministeriöissä.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta näistä kansainvälisistä sitoumuksista. Esitys tulee olemaan avoimesti saatavilla oleva 6-osainen suomenkielinen multimediaesitys, jota voidaan käyttää opetusaineistona julkishallinnon, järjestöjen asiantuntijoiden, korkeakoulujen opettajien, opiskelijoiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden lähi- ja kauko-opetuksessa. Sen perustana on emeritusprofessori Matti Mikkolan vuonna 2010 julkaisemasta teos ”Social Human Rights of Europe” (677 s.).

Esitys käsittelee filmin, animaation, kerronnan ja haastattelujen avulla näitä vähimmäisoikeuksia ja -standardeja, joihin Suomi on sitoutunut ja joita kansallinen lainsäädäntö ja työehtosopimukset eivät saa alittaa. Esitys toimii myös ajantasaisena käsikirjana ja linkkiyhteytenä jatkuvasti uusiutuviin kansainvälisten valvonta- ja lainkäyttöelinten käytäntöihin sekä niistä tuotettuihin kokoomateoksiin ja kommentaareihin.

Valmistumisaika: joulukuu 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Matti Mikkola

Tiedote

Multimedialla työ- ja sosiaalioikeudet esiin

1.12.2016

Legisactio Oy on tuottanut suomenkielisen multimediaesityksen lisätäkseen tietoisuutta kansainvälisistä työsuojelullisista ja sosiaalisista oikeuksista. Esitys koostuu seitsemän luennon verkkokurssista ja sähköisestä kirjastosta.

Sähköisestä kirjastosta on linkkiyhteys noin neljäänsataan ihmisoikeustuomioistuimen ja sosiaalisten oikeuksien komitean ratkaisuun. Täten esitys toimii ajantasaisena käsikirjana jatkuvasti uusiutuviin kansainvälisten valvonta- ja lainkäyttöelinten käytäntöihin ja niistä tuotettuihin teoksiin. Kirjastoon kuuluvat myös ennakkolukemisto ja avainjulkaisut.

Esitys perustuu emeritusprofessori Matti Mikkolan vuonna 2010 julkaisemaan, 677-sivuiseen Social Human Rights of Europe -teokseen. Legisactio Oy on Mikkolan lakiasiaintoimisto.

Esitystä kokosi kahdeksan henkilöä kolmessa eurooppalaisessa studiossa, monen yhteistyökumppanin avustamina. Mikkola opiskeli verkkokurssikoulutusta Helsingissä, Leuvenissa ja Groningenissa. Hän teki Strasbourgin ja Lissabonin studioissa kahdeksan haastattelua. Tuotteen laatu nousi runsaalla kuvituksella, videoilla ja kertojan palkkauksella.

Kansainvälisiä sitoumuksia pitää kunnioittaa

Legisaction tiedotushankkeen lähtökohtana oli se Matti Mikkolan havaitsema ongelma, että kansainvälisiä, Suomea sitovia sopimuksia. ei yleisesti tunneta, ei aina edes lakeja valmistelevissa ministeriöissä.

Suomi on sitoutunut Kansainvälisen työjärjestön (ILO), Euroopan neuvoston ja Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksilla kunnioittamaan taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia. Puolet oikeuksista koskee työelämän sääntelyä ja toiset sosiaaliturvaa, asumista, terveyttä, tasa-arvoa, haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, koulutusta, vähemmistökulttuureja ja kieltä.

Näitä vähimmäisoikeuksia ei saa alittaa kansallisella lainsäädännöllä eikä työehtosopimuksilla.                    

Yliopistoille ja järjestöille

Yliopistojen koulutuksen lisäksi multimediaesitys palvelee muun aikuiskoulutuksen tarpeita. Kurssi on myös työmarkkinajärjestöjen ja muiden järjestöjen käytettävissä näiden täydennyskoulutuksessa.

Kurssi on tarkoitus julkaista helmikuussa 2017, kun siihen on päivitetty vuoden 2016 tapauksia. Tätä ennen kurssia tarjotaan neljälle oikeustieteelliselle tiedekunnalle.

HY+ (Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut) on ilmoittanut ottavansa kurssin omaan opetusohjelmaansa. Mikkola ja HY+ ovat suunnitelleet kurssin myyntiä ammatillisena täydennyskoulutuksena keväästä 2017 alkaen.

Työsuojelurahasto tuki viestintätuotteen tekemistä apurahalla.

Toimittaja
Hannu Kaskinen