Muovien 3D-tulostamisen työhygienia ja käyttäjäturvallisuus

Hanketiedot

Hankenumero
210269

Hakija
Antti Väisänen

Toteuttaja
Antti Väisänen

Lisätietoja
Antti Väisänen
antti.vaisanen@uef.fi

Toteutusaika
1.10.2021 - 31.5.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2021
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tiivistelmä

Tämä stipendihanke mahdollistaa laaja-alaisesti muovien 3D-tulostamiseen liittyvän työhygieniaa, työsuojelua ja käyttäjäturvallisuutta käsittelevän väitöskirjatyön päättäminen. Työssä kerätty monipuolinen aineisto mahdollistaa laajan 3D-tulostamisen alan työhygieenisen tarkastelun ja antaa pohjan tulostustyöhön liittyvän työsuojelun kehittämiselle. Alan vielä kehittyessä on tärkeää, että edistys ei kulje ainoastaan tekniikan tahdittamana, vaan myös työsuojelu otetaan huomioon.

Hankkeen vastuuhenkilö

Antti Väisänen