MUUSIKON TYÖNOHJAUS – Työnohjauksen ja psyykkisen valmennuksen menetelmien kehittäminen orkesterimuusikoille

Hanketiedot

Hankenumero
210011

Hakija
Pauliina Valtasaari

Toteuttaja
Pauliina Valtasaari

Lisätietoja
Pauliina Valtasaari
pauliina.valtasaari@uniarts.fi

Toteutusaika
1.12.2021 - 30.11.2022

Työsuojelurahaston päätös
16.2.2021
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tiivistelmä

Kehitän hankkeessani ammattimuusikoille suunnattua työnohjausmetodia, joka soveltuu taiteellisen työn puitteisiin aikataulullisesti ja sisällöllisesti ottaen huomioon muusikon työn erityispiirteet ja voimavara- ja kuormitustekijät. Tarve työnohjaukselle musiikkialalla on suuri, eikä sitä ole kehitetty vastaamaan alan nykyisiä tarpeita. Muusikon työnohjaus vaatii erityistä tuntemusta ja ymmärrystä alan toimintakulttuurista, muusikoiden ammatillisesta identiteetistä ja työskentelymentaliteetista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pauliina Valtasaari