Muutoksenteko ja työhyvinvoinnin edistäminen ammattiopettajien työssä -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
112345

Hakija
Annarita Koli

Toteuttaja
Annarita Koli

Lisätietoja
Annarita Koli
annarita.koli@elo.fi

Toteutusaika
1.12.2013 - 31.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
2.11.2012
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
10 100 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2013

Tiivistelmä

Väitöskirjassa tutkitaan ammatinopettajien työhyvinvointia muuttuvan työtoiminnan ja muutoksenteon näkökulmasta. Tutkimuksen keskeinen lähtökohta on, että työtä kehittämällä opettajat voivat edistää työhyvinvointiaan ja parantaa muuttuvan työn yhteisöllistä hallintaa. Tutkimuksen erityinen fokus on siinä, miten opettajat tulkitsevat työnsä häiriöitä ja muutosta ja millaisia mahdollisuuksia heille tätä kautta avautuu toiminnan kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Väitöskirjan tavoitteena on rakentaa teoriaa ja käsitteistöä, joiden avulla työhyvinvointi voidaan nykyistä paremmin kytkeä työn konseptimuutokseen ja muutoksentekoon.

Tutkimus on osa Työsuojelurahaston rahoittamaa Uuden asiantuntijuuden kynnyksellä – henkilöstö työpaikan muutoksen tekijänä -tutkimus- ja kehittämishanketta, joka toteutettiin vuosina 2003-2005. Väitöskirjan empiirinen aineisto on kerätty ammatinopettajien työssä etnografisin menetelmin ja haastatteluin. Tutkimus koostuu neljästä vertaisarvioidusta artikkelista, jotka on julkaistu vuosina 2005-2011. Artikkeleissa tarkastellaan opetustyön muutoksen luonnetta eri näkökulmista ja tutkitaan, millaisia jännitteitä ja mahdollisuuksia yhteiseen kehittämiseen sisältyy työn konseptimuutoksen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Väitöskirjan teoreettisena viitekehyksenä on kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja kehittävä työntutkimus.

Tutkimustulokset ovat käytettävissä lokakuussa 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Annarita Koli

Aineisto

Koli Annarita. Työn mieltä etsimässä : Työhyvinvoinnin edistäminen ammatinopettajien työssä. 2014. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-9379-1