Muutokset syöpävaaraa aiheuttavien tekijöiden lainsäädännössä – vaikutukset työpaikoilla

Hanketiedot

Hankenumero
210371

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Tuula Liukkonen
tuula.liukkonen@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2022 - 31.12.2024

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2021
66 000 euroa

Kokonaiskustannukset
110 420 euroa

Tiivistelmä

Muutokset syöpävaaraa aiheuttavien tekijöiden lainsäädännössä – vaikutukset työpaikoilla -tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää mitä työsuojelutoimenpiteitä uusi lainsäädäntö on saanut aikaan työpaikoilla sekä sitä, miten lainsäädännön puitteissa edistetään yritysten työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. ASA-rekisterin vaikuttavuutta ja työperäisen syöpäriskin muutoksia selvitetään vertaamalla aikaisempaan tutkimukseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Liukkonen